Santa Fe Group Årsrapport 2016 - Selskabsmeddelelse nr. 1/2017

Udgivet den 02-03-2017  |  kl. 08:55  |  

Fortsat momentum i eksekvering af strategi - resultater i tråd med forventningerne

  • Santa Fe Groups nettoomsætning blev EUR 338,6 mio. i 2016 (EUR 373,6 mio.) i tråd med de senest udmeldte forventninger, som blev offentliggjort i delårsrapporten for 3. kvartal i november 2016.
  • Omsætningen fra udstationeringsydelser var stort set på niveau med sidste år i lokale valutaer og udgjorde 15% af den samlede omsætning (14%).
  • EBITDA før særlige poster var med EUR 10,6 mio. bedre end i 2015 (EUR 10,2 mio.) og med en tilhørende forbedret EBITDA-margin før særlige poster på 3,1% (2,7%). I lokale valutaer steg EBITDA før særlige poster med 10,8%. Forbedringen var drevet af besparelser på faste omkostninger på en række markeder, som mere end opvejede den faldende omsætning inden for flytteservices.
  • Særlige poster udgjorde en indtægt på EUR 7,6 mio. (EUR -0,7 mio.) og inkluderer en fortjeneste på EUR 12,2 mio. fra salget af arkivforvaltningsforretningen i fem markeder.
  • Der blev foretaget nedskrivning af varemærker og andre immaterielle aktiver svarende til EUR 14,8 mio. i relation til den australske forretning.
  • Resultat af fortsættende forretninger blev et nettotab på EUR 10,5 mio. Korrigeret for nedskrivninger på EUR 14,8 mio. blev nettoresultatet positivt med EUR 4,3 mio.

Forventninger til 2017

  • Santa Fe Group forventer en nettoomsætning på niveau med 2016 (EUR 338,6 mio.). De fortsættende forretninger forventes at levere attraktive vækstrater, som vil opveje den manglende omsætning fra de frasolgte arkivforvaltningsaktiviteter og tabet af en stor kunde i 2017.
  • EBITDA før særlige poster forventes at blive på omkring EUR 10 mio. Der forventes en yderligere forbedret EBITDA-margin for den tilbageværende forretning, som vil kompensere for effekten af de frasolgte arkivforvaltningsaktiviteter som udgør EUR 3 mio.
  • Særlige poster forventes at blive en indtægt på omkring EUR 2,0 mio. (EUR 7,6 mio.) inklusive den forventede gevinst fra frasalget af arkivforvaltningsaktiviteterne i de resterende fem markeder, som ventes gennemført i løbet af første halvår 2017.

CEO i Santa Fe Group, Martin Thaysen kommenterer på resultaterne:

"2016 var et udfordrende år, hvor vi måtte balancere strategiske initiativer, restrukturering og kortsigtede finansielle resultater i et fladt marked. Brexit fik stor indflydelse på kunder i og omkring Storbritannien, og det australske marked udviklede sig fortsat meget langsomt. Vi fik dog en god afslutning på året, og på trods af en lavere omsætning forbedrede vi både indtjening og EBITDA-margin for året.

Vi gik i luften med fase 1 af vores nye CORE teknologiplatform i november, hvilket sætter os i stand til at accelerere udviklingen af digitale løsninger til vores kunder - og på sigt også realisere interne effektiviseringer. Vi fortsætter udviklingen af vores kundeløsninger med fokus på Immigration- og Assignment Management - og vi fortsætter med at investere i udbygningen af de aktiviteter. Vi har desuden set en god tilgang af nye kunder, som vil få positiv indflydelse på vores omsætning i 2017.

Med salget af Records Management fortsætter vi med at fokusere vores forretning på Mobility Services og på at skabe finansiel frihed til at foretage de rigtige strategiske investeringer.

2017 forventes at blive et år med relativ begrænset markedsvækst, men det ændrer ikke på vores mere langsigtede forventninger til udviklingen i industrien. Vi vil fortsætte indsatsen for at strømline driften af vores aktiviteter, og vi vil i løbet af 2017 indlede anden fase af vores 2020 strategi med fokus på vækst og investeringer i vores kundeløsninger og medarbejdere."   

Webcast i dag kl. 11:00

Santa Fe Groups årsrapport 2016 vil blive præsenteret på en webcast efterfulgt af en telefonkonference med analytikere, investorer og pressen i dag kl. 11:00 på koncernens hjemmeside: www.thesantafegroup.com

Martin Thaysen, Group CEO, +44 20 3691 8300

Christian Møller Laursen, Group CFO, +44 20 8963 2514

Vedhæftede filer:

SFG_AR2016.pdf

Udgivet af: NPinvestordk

Strategier du kan handle

Navn
 
+/-(%)
 
Tid

 
0,00%
 
19/06/18

 
0,00%
 
20/06/18

 
0,02%
 
19/06/18

 
0,00%
 
20/06/18

Social Copy trading - kopier handler fra ovenstående strategier så de eksekveres live på din egen konto.
Læs mere her.

 

Seneste nyheder