SAS/CEO: SAS Forward kører efter plan - NY

Udgivet den 26-08-2022  |  kl. 11:55  |  
SAS

Redningsplanen SAS Forward, som SAS fremlagde tilbage i februar og marts, kører efter planen.

Det fremhæver SAS-topchefen Anko van der Werff i et interview med MarketWire og på telekonferencen efter regnskabet.

- Det går pænt efter planen og den indgåede pilotaftale er et eksempel på, at parterne bidrager, siger topchefen.

De tre hovedelementer i planen er at reducere omkostningerne med 7,5 mia. svenske kr., konvertere 20 mia. svenske kr. i gæld og rejse ny kapital for ikke mindre 9,5 mia. svenske kr., og de blev gennemgået på telekonferencen efter regnskabet.

Hovedparten af omkostningsbesparelserne er identificeret, og der er 250 initiativer, der skal sikre gennemførelsen. Nogle af dem kan igangsættes med det samme, mens andre tager lidt længere tid, oplyser Anko van der Werff.

Han noterer også, at aftalen med piloterne, der blev indgået efter strejken i juli, er et vigtigt skridt, men der udestår stadig forhandlinger med flere personalegrupper.

- Der er forhandlinger i gang med det norske kabinepersonle, oplyser topchefen og siger samtidig, at forhandlingerne med de resterende grupper ikke kan vente 9-12 måneder.

- Det er et spørgsmål om måneder at få de forhandlinger på plads, siger han på telekonferencen.

For så vidt angår konvertering af gælden til egenkapital har de tre nordiske lande, Danmark, Norge og Sverige, accepteret at konvertere gæld til egenkapital under den forudsætning, at alle deltager i planen.

- Med tilsagnet fra de tre nordiske stater er mere end halvdelen af gælden lovet konverteret, oplyser topchefen på telekonferencen.

Derudover forhandles der løbende næsten på daglig basis med leasingselskaberne.

- Vi har for mange fly og for mange widebody-fly, og nu er vi gang med at fortælle leasingselskaberne, hvilke fly vi behøver, og hvilke vi ikke behøver, siger Anko van der Werff.

Widebody-fly er typisk til langdistance ruter, som SAS ikke har så mange af som før corona. Hovedparten er til Nordamerika, da Asien-trafikken er reduceret til en ugentlig afgang grundet kinesiske coronarestriktioner og lukningen af det russiske luftrum.

Det tredje element - ny kapital - er endnu ikke klar.

- Når de øvrige dele af planen er gennemført, vil SAS søge ny kapital, oplyste Anko van der Werff.

Han venter at komme med flere detaljer om det mod slutningen af i år eller i begyndelsen af det nye år.

.\\˙ MarketWire

Claus Mikkelsen

Tags:  CEO❯  Shares❯