Scape Technologies A/S indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 26. oktober 2020

Udgivet den 02-10-2020  |  kl. 15:28  |  

Nasdaq First North Growth Market
Selskabsmeddelelse nr. 23/2020                                                           Odense, 2. oktober 2020

 

Scape Technologies A/S indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 26. oktober 2020

 

Selskabet indkalder til ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af yderligere et medlem til selskabets bestyrelse samt udvidelse af eksisterende bemyndigelser til selskabets bestyrelse til i perioden indtil den 31.12.2023 at udvide selskabets aktiekapital ad en eller flere gange.

Forslag til nyt bestyrelsesmedlem
Som nyt bestyrelsesmedlem foreslås Rune K. Larsen.
Senest har Rune arbejdet som Co-CEO i det hurtigtvoksende selskab Blue Ocean Robotics A/S, som han er medstifter af. Rune K. Larsen vil ved valg til selskabets bestyrelse dels kunne bringe værdifuld erfaring ind i selskabet samt yderligere bidrage til selskabets ambitiøse teknologiske og forretningsmæssige udvikling.

Rune K. Larsen har mere end 30 års erfaring fra robotindustrien herunder fra Scape Technologies A/S og har derfor dybdegående viden om selskabet og markedet. Rune er ph.d. i Robotics og E-MBA i Change Management. 

 

Udvidelse af eksisterende bemyndigelser til kapitalforhøjelser
Som tidligere meddelt har Selskabets ledelse i lyset af Covid-19 krisen og dens store effekt på bilindustrien tilpasset Selskabets produkt- og markedsstrategi således, at Selskabet fremover sikrer sig adgang til flere markeder, herunder en kraftigere satsning på udvalgte segmenter i det store kinesiske marked. Ledelsen arbejder på specifikke planer for at sikre tilstrækkelig finansiering til denne planlagte udvikling, vækst og drift ved gennemførelse af en kapitalforhøjelse i indeværende år således, at selskabet kan realisere sine planer for dette og det kommende regnskabsår. 

Den ekstraordinære generalforsamling i Scape Technologies A/S finder sted  mandag den 26. oktober 2020 kl. 8:00. Generalforsamlingen afholdes på selskabets kontorer Østerbro 5C, 5000 Odense C.

Dagsorden:

1.             Valg af dirigent
2.             Valg af nyt medlem til bestyrelsen
3.             Udvidelse af eksisterende bemyndigelser til kapitalforhøjelser
                3A.           Udvidelse af den eksisterende bemyndigelse til at udstede nye aktier uden fortegningsret til eksisterende aktionærer til markedskurs,
                3B.           Udvidelse af den eksisterende bemyndigelse til at udstede nye aktier med fortegningsret til eksisterende aktionærer til en kurs, der kan                                      være lavere end markedskursen,
                3C.           Udvidelse af den eksisterende bemyndigelse til at udstede nye aktier uden fortegningsret for eksisterende aktionærer til en kurs, der kan                                    være lavere end markedskursen.
                3D.           Begrænsning på samlet udnyttelse af bemyndigelserne.

 

Om Scape Technologies
Scape Technologies, stiftet i 2004, er en fokuseret robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke bin-picking løsning, SCAPE Bin-Picker. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med system-integratorer, der har ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. I forbindelse med indkøring af bin-picker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og drifts-sikkerhed. Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.

Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende seksaksede robotmærker, der anvendes i industrien - som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere. Navnet SCAPE er en forkortelse af "Smart Classifier and Pose Estimation".

CVR-nr. 27 58 78 87

 

Yderligere oplysninger
CEO Søren Bøving-Andersen, Scape Technologies A/S,
mobil: +45 2128 1128,  email: sb@scapetechnologies.com

Scape Technologies A/S
Østerbro 5C
5000 Odense C
www.scapetechnologies.com

Certified Adviser
Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner Gert Mortensen,
mobil: +45 3073 0667, email: gmm@bakertilly.dk

Vedhæftede filer

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 261020 Selskabsmeddelelse_23_2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder