Selskabsmeddelelse 3/2021

Udgivet den 23-03-2021  |  kl. 13:32  |  

23. marts, 2021

Nordic Shipholding A / S
Selskabsmeddelelse: 3/2021
 
Offentliggjort via NASDAQ OMX den 23. marts, 2021.


Nordic Shipholding A/S - Opdatering vedr. 2020.


Negativ egenkapital som følge af yderligere nedskrivninger på skibene

2020 startede meget positivt, idet selskabet nød godt af de høje Time Charter Equivalent ("TCE") - rater, som resultat af den kortvarige stigning i efterspørgslen efter tonnage forårsaget af COVID-19 pandemien og oliepriskrigen, som startede i 1. kvartal 2020. Imidlertid indledtes fra maj 2020 et fald i den daglige TCE-rate, som fortsatte gennem resten af året. På trods af den kraftige korrektion i TCE-raterne i 2. halvår 2020, blev den gennemsnitlige TCE-rate som optjent af de fem skibe i 2020 omkring 21% højere end den gennemsnitlige TCE-rate for 2019.

Inklusive nedskrivningen på USD 6,1 million som følge af reklassificeringen af Nordic Hanne og Nordic Pia til "Aktiver holdt for salg", og nedskrivninger på de resterende skibe til markedsværdi på USD 14,9 millioner, realiserede Koncernen et tab efter skat på USD 16,5 millioner i 2020 sammenlignet med et tab efter skat på USD 3,9 millioner i 2019.

Bortses fra disse yderligere nedskrivninger, er de faktiske resultater for 2020 på linie med de opdaterede forventninger som udmeldt med selskabsmeddelelse 11/2020 den 11. december 2020.

Med baggrund i den gode likviditetsposition, som følge af det relativt stærke produkttankskibsmarked i det meste af 2020, har Koncernen tilbagebetalt USD 14,8 million på lånefaciliteterne gennem en kombination af cash-sweep og ordinære afdrag. På trods af dette generelt gode operationelle resultat, blev Koncernens egenkapital negativ, primært som følge af nedskrivning af den bogførte værdi af flåden. Uanset Koncernens negative egenkapital, er bestyrelsen fortsat optimistisk omkring mulighederne for gennemførelse af en fusion, da aktive diskussioner med potentielle partnere fortsat pågår og udvikler sig positivt.

I tilfælde af at forhandlingerne om en fusion skulle strande er det direktionens opfattelse, at långiverne vil finansiere selskabet i en periode ud over 31. december 2021, til sikring af et ordentligt salg af skibene.

Årsrapporten for 2020 forventes offentliggjort den 24. marts 2021.

For yderligere information kontakt:
Knud Pontoppidan, bestyrelsesformand, Nordic Shipholding A / S: +45 39 29 10 00


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk