Selskabsmeddelelse 8/2021

Udgivet den 23-04-2021  |  kl. 13:00  |  

Nordic Shipholding A/S

Forløb af den ordinære generalforsamling den 23. april 2021

23. april 2021

NORDIC SHIPHOLDING A/S

Selskabsmeddelelse nr. 8/2021

Nordic Shipholding A/S afholdt i dag, fredag den 23. april 2021, ordinær generalforsamling med dagsorden i henhold til indkaldelse af 31. marts 2021, hvor følgende punkter blev behandlet:

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2020 samt redegørelse om kapitaltab, jf. selskabslovens § 119 blev taget til efterretning.Årsrapporten for 2020 blev godkendt.Der blev meddelt decharge til selskabets bestyrelse og direktion.Bestyrelsens forslag om resultatdisponering blev godkendt.Præsentation af vederlagsrapporten for 2020 blev taget til efterretning.Bestyrelsens vederlag for 2021 blev godkendt.Efter bestyrelsens forslag blev Knud Pontoppidan, Jon Lewis, Kanak Kapur, Esben Poulsson, Jens V. Mathiasen og Philip Clausius genvalgt som medlemmer af bestyrelsen.PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Knud Pontoppidan som formand og Jon Lewis som næstformand.

For yderligere oplysninger henvises til dagsordenen med de fuldstændige forslag i vedhæftede bilag.

Med venlig hilsen

Nordic Shipholding A/S

København, den 23. april 2021

For yderligere information:

Knud Pontoppidan, Bestyrelsesformand, Nordic Shipholding A/S, tlf. 39 29 10 00.


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk