Selskabsmeddelelse vedrørende årsrapport 2023 for Investeringsforeningen Handelsinvest

Udgivet den 21-02-2024  |  kl. 16:02  |  
 

Investeringsforeningen Handelsinvest
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
Tlf. 8989 2500
handelsinvest@jyskeinvest.dk
www.handelsinvest.dk
 
Nasdaq Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K
 
 
  21. februar 2024

Bestyrelsen har behandlet og godkendt årsrapporten for 2023

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Handelsinvest har godkendt årsrapporten for 2023 på sit møde den 21. februar 2024.

Det samlede resultat i 2023 i foreningen blev et overskud på 1.080 mio. kr. mod et underskud på 3.932 mio. kr. i 2022Den samlede medlemsformue var ved udgangen af 2023 8.388 mio.kr. Medlemsformuen faldt med 10.079 mio. kr. og det svarer til et fald i formuen på ca. 55% mod et fald i formuen på 24% i 2022.I 2023 er omkostningerne i gennemsnit steget fra 0,68% i 2022 til 0,70% i 2023.

Resultaterne i foreningens afdelinger og de udbytter, som bestyrelsen vil indstille til generalforsamlingens godkendelse, fremgår af Årsrapport 2023, som vedlægges. Årsrapport 2023 kan ligeledes ses på foreningens hjemmeside handelsinvest.dk.

Generalforsamling den 27. marts 2024

Investeringsforeningen Handelsinvest afholder ordinær generalforsamling onsdag den 27. marts 2024.

Generalforsamlingen afholdes på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg.

Indkaldelse og offentliggørelse af dagsorden samt tilmelding, sker via foreningens hjemmeside handelsinvest.dk med 2-4 ugers varsel inden generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Lone Mørch                    Henrik Kragh
Bestyrelsesformand        Director

Vedhæftet fil

Handelsinvest årsrapport 2023 final

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder