Stigende omkostninger trækker ned i Bostads halvårstal

Udgivet den 27-02-2020  |  kl. 11:36  |  
Arkiv: Foto

Et mindre omsætningsfald og højere omkostninger var med til at trække Bostads resultat ned i anden halvdel af 2019, der er første del af selskabets skæve regnskabsår.

Fra juli til og med udgangen af december faldt nettoomsætningen 3 pct. fra året før til 50,6 mio. kr., mens selskabets eksterne omkostninger steg med 5 mio. kr. til 8,8 mio. kr.

Stigningen skyldes blandt andet igangsættelsen af et byggeri på Holbæk Havn og dertilhørende finansiering samt købet af fire boligprojekter.

- Herudover er der afholdt omkostninger til organisatoriske ændringer, fremgår det af regnskabet.

Samtidig steg de finansielle omkostninger til 15,3 mio. kr. fra 11,5 mio. kr. året før, og det var med til at trække resultatet før dagsværdiregulering ned til 5,4 mio. kr.

I samme periode af 2018 havde Bostad et resultat før dagsværdireguleringer på 15,7 mio. kr.

- Stigningen (i finansielle poster, red.) skyldes primært øgede finansieringsomkostninger efter omlægning af en større del af koncernens gæld og opnåelse af delvis afdragsfrihed, herunder regnskabsmæssig rentetilskrivning på det af selskabet udstedte konvertible gældsbrev, fremgår det af regnskabet.

Dagsværdiregulering af investeringsejendomme bidrog negativt med 6,7 mio. kr. og var medvirkende til, at resultatet før skat faldt til 1,1 mio. kr. i første halvdel af det skæve regnskabsår fra 21,3 mio. kr. i samme periode året før.

Bostad forventer fortsat, at facit for hele regnskabsåret vil være et resultat før skat og værdireguleringer på 7-10 mio. kr.

Tabel for Bostads regnskab for første halvår af det forskudte regnskabsår 2019/20:

Mio. kr. H1 2019/20 H1 2018/2019 FY 2018/19
Nettoomsætning 50,6 52,3 109,2
Resultat før dagsværdiregulering 5,4 15,7 23,0
Resultat før skat 1,2 21,3 40,4
Nettoresultat 0,9 16,6 30,6

Bostads forventninger til 2019/20:

Mio. kr. Ved H1 2019/20 Før H1 2019/20
Resultat før skat og værdireguleringer 7-10 7-10

/ritzau/FINANS

Oliver Sønderbye Therp

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯ 

Relaterede nyheder