Topdanmark OVERBLIK: Stort set som ventet i skadestungt kvartal

Udgivet den 21-10-2021  |  kl. 12:31  |  
Arkiv: Foto

* Topdanmark kom ud af årets tredje kvartal med et nettooverskud på 356 mio. kr. Ifølge estimater indsamlet af Topdanmark selv blandt 14 analysehuse lød medianestimatet blandt analytikerne på 339 mio. kr. for kvartalet. I samme periode af 2020 havde forsikringsselskabet et overskud på 357 mio. kr.

* Toplinjen - bruttopræmieindtægterne i skadesdelen - endte på 2534 mio. kr. mod ventet 2538 mio. kr. og 2428 mio. kr. i tredje kvartal i 2020.

* Det forsikringstekniske resultat af skadesforsikring landede på 361 mio. kr. mod ventet 375 mio. kr. af analytikerne og 248 mio. kr. i samme kvartal året før.

* 2021 har budt på en ekstra våd sommer med flere skybrud, der både har påvirket tredje kvartal og månederne op til. I årets første ni måneder er der udbetalt omkring 4,6 mia. kr. til erstatning og udbedring af skader hos kunder.

Samlet set var der 68 pct. flere skadesager at håndtere, når man sammenligner med gennemsnittet de seneste fem år, oplyser selskabet.

* Det forsikringsmæssige nøgletal combined ratio (eksklusive afløbsgevinster), der sætter erstatningsudgifterne i forhold til præmieindtægterne - og derfor helst skal være lavt - landede i kvartalet på 87,6, mens der var ventet 87,5. Combined ratio i tredje kvartal 2020 var 91,2.

* Topdanmark justerer forventningerne til år. Forventningen til præmievæksten sænkes, men forventningerne til resultat og Combined Ratio opjusteres. Præmievæksten i skadesforsikring lød på 4-5 pct. og lyder nu på 4-4,5 pct. Combined ratio ses på 85-85,5. Tidligere var skønnet 85-86 eksklusive afløb. Topdanmark så en modelmæssige resultatprognose for 2021 på 1650-1750 mio. kr. eksklusive afløbsgevinster. Den opjusteres til 1750-1800 mio. kr.

* Topdanmark giver forventninger til 2022. Her ventes en præmievækst på 4-5,5 pct. og en combined ratio på 86-89 pct. eksklusive afløb.

Analytikernes forventninger til Topdanmarks regnskab for tredje kvartal:

Mio. kr. Q3 21 Q3 21(e) Q3 20 FY 21(e) FY 20
Præmieindtægter, skade 2534 2538 2428 10.185 9732
Forsikringsteknisk resultat 361 375 248 11.551 1316
Investeringsresultat *) 15 28 136 447 -15
Resultat skade 376 383 382 1987 1302
Resultat liv 113 58 69 370 117
Resultat før skat 474 432 460 2365 1453
Periodens resultat 356 336 357 1832 1124
Combined ratio ex afløb (%) 86,3 87,5 82,6 87,1 88,2

(e) = medianestimat baseret på estimater fra op til 14 finanshuse indsamlet af Topdanmark.

Forventninger til 2021:

Ved Q3 21 Før Q3 2021
Præmiefremgang, skade 4-4,5% 4-5%
Combined ratio før afløb 85-85,5 85-86
Nettoresultat, mio. kr. **) 1750-1800 1650-1750

* = efter forrentning og kursregulering af skadesforsikringshensættelser

** = Den modelmæssige resultatprognose viser, hvilket niveau resultatet ventes at lande på, såfremt en række forudsætninger om afkastet på de finansielle markeder opfyldes.

.\\˙ MarketWire

Claus Mikkelsen

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯ 

Relaterede nyheder