Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram

Udgivet den 08-05-2019  |  kl. 14:31  |  

Den 1. maj 2019 iværksatte Ørsted et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i koncernmeddelelse nr. 14/2019. I henhold til programmet vil Ørsted i perioden fra den 1. maj 2019 til og med 22. maj 2019 købe op til 191.000 stk. egne aktier, svarende til 0,05% af Ørsted's nuværende aktiekapital. Det maksimale samlede vederlag, Ørsted kan betale for aktierne, er 107,1 mio. kr. Programmet gennemføres i henhold til 'Safe Harbour'-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052 af 8. marts 2016.

Handelsdag Tilbagekøbt
antal
Gennemsnitlig handelskurs Beløb kr.
1:  1. maj 2019  15.440 516,91   7.981.024,01
2: 2. maj 2019  10.509 505,46   5.311.925,38
3: 3. maj 2019    8.519 506,02   4.310.744,34
4: 6. maj 2019  15.000 502,29   7.534.324,50
5: 7. maj 2019  20.604 510,09 10.509.964,41
Akkumuleret for handelsdag 1-5  70.072 508,73 35.647.982,64

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet er angivet i det vedhæftede bilag.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
99 55 95 60
ulrfr@orsted.dk

Investor Relations
Daniel Lerup
99 55 59 35
danil@orsted.dk


Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver landvindmølleparker, havvindmølleparker, bioenergianlæg og innovative løsninger, som omdanner affald til energi, og forsyner sine kunder med intelligente energiprodukter. Ørsted har 6.200 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktie handles på Nasdaq Copenhagen (Orsted). I 2018 havde selskabet en omsætning på 76,9 mia. kr. (10,7 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftede filer

08MAY2019_Koncernmeddelelse_Transaktioner ifm aktietilbagekøbsprogram Ørsted_Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet Ørsted igangsættelse af aktietilbagekøb maj 2019

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder