USA: Fed vil give tydeligere fremadrettet renteguidance

Udgivet den 02-07-2020  |  kl. 06:35  |  

Cheferne i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, diskuterede på deres seneste rentemøde 9. og 10. juni muligheden for i højere grad at anvende fremadrettet vejledning - "forward guidance" - og opkøb af aktiver som redskaber i bankens arbejde for at sikre lav arbejdsløshed og prisstabilitet.

- I deres diskussion om fremadrettet guidance og store opkøb af aktiver var deltagerne enige om, at komiteen har haft omfattende erfaring med disse værktøjer, at de var effektive i kølvandet på den forrige recession, at de er blevet centrale dele af det pengepolitiske værktøjskasse, og at de derfor har vigtige roller at spille for at støtte opfyldelsen af udvalgets mål for maksimal beskæftigelse og prisstabilitet, hedder det i referatet fra mødet.

En række af direktørerne påpegede også, at økonomien efter al sandsynlighed har brug for støtte fra en meget lempelig pengepolitik "i nogen tid", og at det derfor vil være vigtigt, at banken tegner en mere tydelig vej for renten og opkøbene af obligationer i den kommende tid.

Samtidig var der stemning for, at Federal Reserve i højere grad bandt sine pengepolitiske prognoser op på den reelle udvikling i økonomien - ved for eksempel at binde renten og støtteopkøbene til den konkrete inflationsudvikling eller arbejdsløsheden i USA.

- Deltagerne indikerede generelt støtte til resultatbaseret fremadrettet guidance. Et antal deltagere talte positivt om fremadrettet vejledning bundet til inflationen, der muligvis kunne medføre en beskeden midlertidig overskydning af udvalgets længerevarende inflationsmål, men hvor inflationsudsvingene ville være centreret om 2 pct. over tid.

Centralbanken har et inflationsmål på netop "symmetriske" 2 pct. om året.

Andre mente dog, at den resultatbaserede fremadrettede guidance snarere skulle bindes op på arbejdsløsheden, da denne for tiden er meget høj, fordi dette i højere grad ville signalere pengepolitisk lempelighed i en længere periode.

Endelig var der enkelte af mødets deltagere, der talte for en fremadrettet guidance, som var afhængig af kalenderen, og som kunne signalere en fast tidsplan for, hvornår den lempelige pengepolitik kunne blive reduceret.

Lige meget hvilken model, bankens ledelse måtte vælge for den fremadrettede vejledning for pengepolitikken, blev der dog rejst en advarsel.

- Uanset den specifikke form for fremadrettet vejledning udtrykte et par deltagere bekymring for, at politikker, der reelt forpligtede komiteen til at fastholde meget lave renter i lang tid, i sidste ende kunne udgøre betydelige risici for den finansielle stabilitet.

På rentemødet fastholdt Federal Reserve sin toneangivende rente i intervallet 0,0 til 0,25 pct., samtidig med at den med sit dotplot-diagram, der indeholder de 17 individuelle bankchefers renteforventninger, indikerede en uændret rente frem til mindst udgangen af 2022. Den amerikanske centralbank lovede også at fastholde sit program for opkøb af obligationer i niveauet 120 mia. dollar om måneden.

/ritzau/FINANS

Redaktion

Tags:  macro❯  USA❯ 

Relaterede nyheder