Vestjysk Bank lander resultat i den øvre del af egne forventninger

Udgivet den 23-02-2021  |  kl. 09:07  |  
Arkiv: Foto

Vestjysk Bank realiserede i 2020 et resultat efter skat på 303 mio. kroner - og det var i den høje ende af selskabets egne forventninger.

Forud for regnskabet ventede selskabet et resultat efter skat på 260-320 mio. kr.

I 2019 lød samme resultat dog på 477,7 mio. kr.

- Resultatet er negativt påvirket af økonomisk usikkerhed i form af corona-krisen og afrikansk svinepest i Tyskland, skriver banken i regnskabet.

I november 2020 offentliggjorde Vestjysk Bank fusionsplaner med Den Jyske Sparekasse.

Fusionen forventes fremadrettet at medføre 150 mio. kroner årligt i synergier.

- Det er positivt, at banken - oven på en række udfordrende år - nu har bragt sig i en position, hvor en fusion med et andet mellemstort pengeinstitut er blevet muligt, skriver Vestjysk Bank.

Vestjysk Bank skriver, at den "i særlig grad" har været påvirket af coronakrisen, men at branchefordelingen i forhold til udlån har været gunstig for banken.

- Hovedparten af bankens udlån ligger i brancher, der ikke er særligt hårdt påvirket af corona-krisen. Især hoteller, restauranter, transport og detailhandel er ramt, og disse brancher udgør omkring 10 pct. af bankens samlede udlån, skriver banken.

Bankens to største brancher, som er landbrug og fast ejendom, er "foreløbig" kun i begrænset omfang blevet ramt af krisen, fremgår det videre.

Vestjysk Bank fremhæver samtidig regeringens nedlukning af minkbranchen.

Bankens eksponering mod minkbranchen udgør ca. 0,7 pct. af det samlede bruttoudlån, hvilket svarer til 112 mio. kroner.

- Regeringens kompensationsordning til erhvervet vurderes at være tilfredsstillende for erhvervet ud fra en samlet økonomisk betragtning og ordningen har haft en positiv effekt på bankens nedskrivninger vedrørende erhvervet i 2020, fremgår det.

Privatkunderne har det generelt godt, skriver banken, der peger på, at de er stærkt rustet til at modstå virkningerne af coronakrisen. Men Vestjysk Bank forventer stigende tab på længere sigt.

Banken forventer et resultat efter skat i 2021 i niveauet 500-550 mio. kroner, når der korrigeres for engangsposter ved fusionen med Den Jyske Sparekasse.

Netto renteindtægterne for året landede på 486 mio. kr. mod 510 mio. kr. året forinden, mens netto gebyrindtægterne endte i 326 mio. kr. mod 329 mio. kr. i 2019.

Nedskrivninger på udlån var 29 mio. kr. i 2020. I 2019 lød det tal på 64 mio. kr.

Basisresultatet før nedskrivninger endte i 357 mio. kr. mod 547 mio. kr. i 2019.

Tabel over Vestjysk Banks årsregnskab for 2020:

Mio. kr. Q4 2020 Q4 2019 FY 2020 FY 2019
Netto renteindtægter 123 131 486 510,2
Netto gebyrindtægter 87 85 326 363,6
Basisresultat før nedskr. 83 87 357 547
Nedskrivninger på udlån 25 20 29 64,4
Resultat før skat 58 67 328 482,7
Resultat efter skat 53 81 303 477,7

Vestjysk Banks forventninger til 2021:

Mio. kr. Ved FY 2020
Resultat efter skat 500-550

/ritzau/FINANS

Jeppe Boysen Karlsson

Tags:  Shares❯  main text❯ 

Relaterede nyheder