Waturu Holding A/S - Periodemeddelelse for perioden 01.07.2020 - 30.09.2020

Udgivet den 12-11-2020  |  kl. 16:45  |  

Selskabsmeddelelse nr. 46
Fredericia, den 12. november 2020

Waturu Holding A/S - Periodemeddelelse

Waturu opdateringBørsnoteringsproces Aquaturu A/S og Watgen Medical A/SForlængelse af LOI med stor armaturproducentAntal investorer i Waturu Holding A/S og Investor relations

Waturu opdatering

Waturu flyttede i Q3 ind i nye produktionslokaler i Fredericia. Der er fokus på at nå de udmeldte mål,
hvilket blandt andet indebærer at der arbejdes på at produktionen via den automatiserede robot linje, som
er opstillet på fabrikken, bliver driftsklar.

Waturu har igangsat en proces, som skal sikre at flere eksterne specialister får afprøvet Waturu´s nye
produkt for derved at kunne validere selskabets teknologi udadtil.

I Waturu arbejdes der desuden med at klargøre en ny kommunikationsstrategi, som fra Q1 2021 skal sikre
en bedre, bredere og mere åben kommunikation.Der er derfor udviklet en virksomheds- /produktvideo,
som sammen med en opdateret hjemmeside vil blive præsenteret snarest muligt.

Ledelsen i Waturu har ligeledes løbende fokus på at sikre fremdrift i selskabets datterselskaber samt på
koncernens likviditet.

Børsnoteringsproces Aquaturu A/S og Watgen Medical A/S

Selskabet har udsat børsnoteringsprocessen for de to datterselskaber.

Ledelsen i Aquaturu A/S har i Q3 fortsat arbejdet med at klargøre selskabet til en børsnotering, som
selskabet forventer gennemført i 2021.

Aquaturu A/S har med succes sikret sig dokumentation for selskabets teknologi, som kan nedbringe
bakterier og parasitter (fiske-lus) i landbaserede opdrætsanlæg til ferskvandsfisk.

Selskabets teknologi kører i drift på et dansk dambrug og forventer at have et produktionsklart produkt
færdigt i Q4/Q1 2021.

Aquaturu A/S har blandt andet indgået aftaler med flere store dambrug i Danmark samt et stort amerikansk
landbaseret anlæg til opdræt af ferskvandslaks.

Aquaturu A/S arbejder på at indgå en pre-ipo kapitalisering, som skal styrke selskabets kapitalgrundlag frem
mod den planlagte børsnotering.For mere information kontakt os via e-mail på info@waturu.com.


Waturu Holding A/S er ligeledes majoritetsaktionær i Watgen Medical A/S, som blandt andet udvikler
løsninger til sårpleje.

Selskabet forventer at kunne præsentere en løsning, som medfører en bedre sårplejebehandling, ved at
sikre skylning med bakteriefrit tempereret vand.

Den planlagte børsnotering er rykket for at styrke selskabets organisation samt for at prioritere selskabets
forretningspotentialer.

Selskabet vil udnytte tiden til at opnå yderligere dokumentation og forventeligt indgå partnerskaber,
som vil sikre efterspørgsel efter selskabets produkter.


Forlængelse af LOI med stor armaturproducent

Selskabet har forlænget en pre-salgsaftale, med en stor førende nordisk børsnoteret armaturproducent,
som potentielt ønsker at udnytte Waturu teknologien til flere produkter.

Waturu tester derfor en demoenhed, som kan koge vand decentralt til brug i køkkener. Testene skal fastslå
om flow og temperatur krav kan overholdes, hvilket vil være et krav for at der kan indgås en endelig aftale
med en samarbejdspartner.

Antal investorer i Waturu Holding A/S og Investor relations

Selskabet har pr. 12.11.2020 mere end 2.100 aktionærer.

Selskabet bruger løbende ressourcer på at præsentere selskabet overfor investorer og rådgivere, som skal
sikre kendskab til selskabet og selskabets forretningsområder. Selskabet vil i 2021 investere i bedre investor
relations værktøjer, som skal hjælpe til at sikre at investorerne får lettere adgang til præsentationer af
selskabet.

Om Waturu Holding A/S

Waturu Holding A/S er en Greentech-virksomhed, som udvikler innovativ vandteknologi til opvarmning
eller behandling af vand, med det fokus at sikre bakteriefrit vand samt nedsætte vand- og energiforbruget
til opvarmning af varmt brugsvand i ejendomme og dermed sikre CO2- besparelser. Waturu Holding A/S er
hovedaktionær i medico selskabet Watgen Medical A/S samt i teknologiselskabet Aquaturu A/S.


Yderligere oplysninger:

CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, e-mail: toke@waturu.com

Waturu Holding A/S
Sjællandsgade 32
7100 Vejle

Certified Adviser
Tofte og Company ApS
Christian IX Gade 7, 3rd,1111 København
Tlf.: +45 71961030
Kontaktperson: Sasja Dalgaard, tlf.: +45 26100877, e-mail: sd@toftecompany.com
Hjemmeside: toftecompany.com

Nasdaq First North Growth Market

Vigtige links:
www.waturu.dk
www.aquaturu.dk
www.watgenmedical.com

Finansielle rapporter:
www.waturu.dk/dokumenter
Fortløbende opdateringer fra selskabet:
www.linkedin.com/company/waturu/
www.facebook.com/WaturuDenmark/

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk