DK Trends fordi resultater tæller!

DK Trends udgiver uafhængige aktie- og markedsanalyser, vurderinger, aktie modelportefølje, tips og råd samt anbefalinger om aktier og værdipapirer, med fokus på børsnoterede danske og nordiske selskaber.

DK Trends har i 10 år været en af de mest toneangivende aktieanalysetjenester i Danmark, leveret af erfarne analytikere, som konstant følger markederne og selskabernes udvikling.
DK Trends er uafhængig og har ingen særinteresser for levering af andre finansielle ydelser eller produkter.

Bestilling

Trends kan ikke længere bestilles direkte hos NPinvestor.dk. For bestilling send en mail til: lp@npinvestor.dk

DK Trends giver investorer overblik over udviklingen i markedet!

Hvem henvender DK Trends sig til?

DK Trends er et særdeles stærkt beslutningsgrundlag for såvel den kortsigtede investor, som går efter nye investeringsmuligheder, såvel som ønsket om at kunne foretage mere langsigtede investeringer, som løbende analyseres og overvåges.

DK Trends er skræddersyet til den private investor, som har behov for uafhængige analyser, viden, købs- og salgsvurdering og inspiration til at forvalte sin egen formue. Mange bruger DK Trends som modvægt til andre tjenester, som ikke er uafhængige og som supplement til egne analyser og handelsstrategier. Også mange professionelle daytradere, såvel som finansielle virksomheder følger
DK Trends som et supplement til deres egne investeringsaktiviteter.

DK Trends er med sit tekniske udgangspunkt den mest relevante tjeneste for investorer, som også interesserer sig for de bagvedliggende tekniske analyser og modeller.

Fordele med DK Trends

 • Adgang til aktie portefølje der i 8 ud af 10 år har slået OMXC20-indekset
 • Porteføljen som i perioden 1/7 2003 til 18/8 2010 har leveret et akkumuleret afkast på 208 pct.kontra OMXC20 med 95 pct. i samme periode
 • Meddelelse ved ændringer af modelportefølje - køb og salg af aktier
 • Kommentarer på enkeltaktier
 • Ugentligt magasin med analyser og kommentarer
 • Selskabsanalyser af børsnoterede danske selskaber hver uge
 • Fuld adgang til arkiv med tidligere og nye selskabsanalyser og DK Trends magasiner
 • Analyse af de udenlandske markeder
 • Valuta- og råvarekommentarer
 • Rente- og obligationskommentarer
 • Finanskalender og kommentarer på ugen der gik og ugen som kommer
 • Artikler fra Aktieskolen

Tekniske analyser og modeller - fordi det virker! Også i finanskrise!

Tekniske analyser er en central metodik i analyserne og investeringsvurderingerne. Anvendelsen af de tekniske muligheder har stor betydning for den succes, som ikke mindst DK Trends aktieporteføljen eksekveres med - se performance fra 2000 til 2012 her.
De tekniske analyser står ikke alene og kombineres med andre analyser af nøgletal, regnskaber, sektorer, konkurrenter, historik, ledelse og generelt performance. Denne unikke kombination har vist sig som en helt afgørende succesparameter for f.eks. udviklingen af modelporteføljen, såvel som vurdering er analyser af markeder og selskaber.

Hvad består DK Trends af, og hvornår udgives analyser?

DK Trends består af en række faste elementer, som holder investorer løbende opdateret og inspireret, med det formål at investor kan optimere sine egne investeringer og formue ved at mindske risikoen for tab og gennemføre de bedste transaktioner og opnå større chance for positivt afkast over tid.

Konkret består DK Trends investortjenesten af;

 • Ugemagasinet - består af 10-12 A4 sider, som udsendes pr. e-mail. Det udgives hver fredag kl. 17.00. Der udgives min. 44 numre om året.
 • Selskabs-analyser (selskaber, sektorer, indeks, instrumenter) - består af 1 A4 side. Det udgives i gennemsnit 2 gange ugentligt ca. 80 gange årligt
 • Aktie porteføljen - består af 0 til 10 positioner. køb og salg af selskaber til porteføljen udsendes med e-mail alarm til abonnenten. Transaktioner sker ca. 18-24 gange årligt (med mindre markedssituationen måtte være anormal, hvorved færre såvel som flere transaktioner kan forekomme).

DK Trends aktie modelportefølje med danske aktier slår aktiemarkedet år efter år!

DK Trends' modelportefølje har siden 2000 opnået et markant bedre afkast end det toneangivende OMXC20-indeks, samt sammenlignelige konkurrerende analysetjenester og formueforvaltningsselskaber. Aktierne i modelporteføljen sammensættes på baggrund af tekniske og fundamentale vurderinger, som udsendes i det ugentlige magasin eller i løbet af ugen som selskabsanalyse.
DK Trends har en portefølje, som du løbende som abonnent kan følge. Porteføljen har bemærket sig ved at slå det danske aktiemarked i 8 ud af 9 år, og med en akkumuleret afkast på 138,8% i forhold til OMXC20 i samme periode på 18,5%.
DK Trends modelporteføljeDiagrammet viser investeringsmagasinet DK Trends modelportefølje i forhold til OMXC20-indeksets udvikling siden 1. juli 2003.

Vi overvåger markedet konstant - vores abonnenter er med når der skal handles!

Abonnenter af DK Trends kan løbende som følge af de aktie porteføljen og de købs- og salgsanbefalinger der distribueres. Sker der ændringer distribueres en e-mail hvad enten der er tale om, at en aktie skal sælges, eller om en ny aktie skal købes til porteføljen eller hvis en "målkurs" eller et "stop loss" på en aktie bliver ændret
DK Trends analytikere overvåger med andre ord konstant markedet for dig!