Årsrapport 2018 for Aalborg Boldspilklub A/S

Udgivet den 05-03-2019  |  kl. 14:24  |  

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 

Børsmeddelelse nr. 2019/01
 
Aalborg, 5. marts 2019

Bestyrelsen for Aalborg Boldspilklub A/S har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2018.

AaB har i 2018 realiseret et underskud før skat på 22,8 mio. kr. mod et overskud før skat på 13,1 mio. kr. i 2017. Resultatet er i henhold til forventningerne og forekommer som tidligere oplyst på baggrund af ekstraordinære investeringer.

Omsætningen udgør 70 mio. kr. i 2018 mod 63,2 mio. kr. i 2017.

Der ses en stigning i TV-indtægter på 5,6 mio. kr. som følge af bedre placeringer i Superligaen, og der ses en stigning i match-day indtægter på 1 mio. kr.

De eksterne omkostninger er faldet med 1,1 mio. kr. til 29,5 mio. kr. i 2018, mens personaleomkostningerne for 2018 ligger på samme niveau som i 2017.

Afskrivningerne er steget fra 2,4 mio. kr. i 2017 til 2,8 mio. kr. i 2018.

Resultat af transferaktiviteter udgør et underskud på 5,7 mio. kr. i 2018 mod et overskud på 36,6 mio. kr. i 2017. AaB har i 2018 solgt transferrettighederne til spillerne Edison Flores og Jannik Pohl. I 2017 var det specielt rekordsalget af Christian Bassogog til Kina og salget af Joakim Mæhle, som havde indflydelse på overskuddet af transferaktiviteter.  

De finansielle poster påvirker årets resultat negativt med 0,6 mio. kr.

Det realiserede underskud før skat i 2018 på 22,8 mio. kr. svarer til forventningerne, som blev meldt ud sammen med periodemeddelelsen for 3. kvartal den 7. november 2018.

Balancen
Balancesummen udgør 116,8 mio. kr. pr. 31. december 2018, hvilket er et fald på 25,6 mio. kr. i forhold til 31. december 2017.

Immaterielle aktiver udgør pr. 31. december 2018 17,8 mio. kr., hvilket er et fald på 2,6 mio. kr. fra 31. december 2017.

Materielle anlægsaktiver udgør 31,1 mio. kr. pr. 31. december 2018 mod 32 mio. kr. pr. 31. december 2017.

De finansielle aktiver er faldet 0,5 mio. kr. fra 9,9 mio. kr. i 2017 til 9,4 i 2018. De finansielle aktiver vedrører hovedsageligt et tilbageværende udlån på 8,4 mio. kr. til AaB af 1885 vedrørende opførsel af Børge Bach Huset.

De kortfristede aktiver udgør 58,4 mio. kr. pr. 31. december 2018 mod 77,6 mio. kr. pr. 31. december 2017. Likvide beholdninger og værdien af obligations- og aktiebeholdningen udgør i alt 44,6 mio. kr. pr. 31. december 2018 mod 66,4 mio. kr. pr. 31. december 2017.

Egenkapitalen er faldet med 22,8 mio. kr. siden 31. december 2017 og udgør 89,6 mio. kr. pr. 31. december 2018. Soliditetsgraden udgør 76,70 % pr. 31. december 2018.

Med undtagelse af leverandørgæld og andre gældsforpligtelser på 19,5 mio. kr. pr. 31. december 2018 er AaB gældfri. AaB har således ingen rentebærende gæld.

Forventninger til 2019
De realiserede spillersalg i 2016 og 2017 muliggjorde yderligere investeringer i spillertruppen. Primært som følge af dette har AaB realiseret et underskud i 2018 på 22,8 mio. kr. AaB har qua ovenstående investeringer indgået yderligere forpligtelser i årene 2019-2020, der må således forventes et underskud i 2019 i niveauet 15-20 mio. kr., inklusive spillersalg og uden europæisk deltagelse.

Med venlig hilsen
Aalborg Boldspilklub A/S
Thomas Bælum
Administrerende direktør


For yderligere oplysninger: Thomas Bælum 2251 7901

Vedhæftet fil

Årsrapport 2018 - Aalborg Boldspilklub

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder