Ændringer i afdelinger i Værdipapirfonden Sparinvest, herunder suspensioner

Udgivet den 19-04-2024  |  kl. 11:48  |  

Bestyrelsen i Sparinvest S.A. har på vegne af Værdipapirfonden Sparinvest den 18. december 2023 besluttet at foretage ændringer i afdelingerne Nye obligationsmarkeder og Nye obligationsmarkeder Akk. Ændringerne medfører skift af afdelingsnavn, benchmark og strategi. Efter ændringerne vil afdelingerne udelukkende investere i emerging markets obligationsudstedelser i lokal valuta, og afdelingernes benchmark ændres til: J.P. Morgan ESG GBI-EM (Unhedged in DKK) Custom Index - Nykredit Exclusion List.

ISIN Afdelingsnavn før ændring Afdelingsnavn efter ændring Specifikationer
DK0060254043 Nye obligationsmarkeder INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta Børsnoteret
DK0060254126 Nye obligationsmarkeder Akk. - KL A INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta Akk. - KL A Børsnoteret
DK0062263372 Nye obligationsmarkeder Akk. - KL W INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta Akk. - KL W Unoteret

Bestyrelsen i Sparinvest S.A. har på vegne af Værdipapirfonden Sparinvest den 18. december 2023 besluttet at stifte to nye afdelinger, afdeling INDEX Emerging Market Bonds og afdeling INDEX Emerging Market Bonds Akk. Afdeling INDEX Emerging Market Bonds Akk. får to andelsklasser, INDEX Emerging Market Bonds Akk. - KL A (oplistes på Nasdaq som Sparindex INDEX Emerging Market Bonds Akk.) som vil være åben for offentligheden og noteret på Nasdaq Copenhagen A/S, og INDEX Emerging Market Bonds Akk. - KL W som vil være unoteret og forbeholdt investorer, som har indgået aftale om porteføljepleje.

ISIN Afdelingsnavn Specifikationer
DK0062729406 INDEX Emerging Market Bonds Børsnoteres 13. maj 2024
DK0062729596 INDEX Emerging Market Bonds Akk. - KL A Børsnoteres 13. maj 2024
DK0062729323 INDEX Emerging Market Bonds Akk. - KL W Unoteret

Finanstilsynet har af brev den 19. marts 2024 givet tilladelse til ændringerne i de eksisterende afdelinger samt etablering af de nye afdelinger.

Den 6. maj 2024 vil alle nævnte ændringer træde i kraft. Der vil foregå en omlægning af aktiver og investorer, så de handles fra ISIN DK0060254043, DK0060254126 og DK0062263372 til ISIN DK0062729406, DK0062729596 og DK0062729323.

På grund af omlægningen i afdelingerne, vil det være nødvendigt at suspendere handlen i perioden 2. maj 2024 - 3. maj 2024, så sidste handelsdag for afdelingerne inden ændringerne er 1.maj 2024 og første handelsdag efter suspensionen vil være 6. maj 2024 i nedenstående afdeling og andelsklasse:

     ISIN DK0060254043 - Nye Obligationsmarkeder (navneændring til INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta)
     ISIN DK0060254126 - Nye Obligationsmarkeder Akk. - KL A (navneændring til INDEX Emerging Market Bonds    
     Lokalvaluta Akk. - KL A)

Efterfølgende vil nedenstående afdeling og andelsklasse blive optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S:

     ISIN DK0062729406 - INDEX Emerging Market Bonds
     ISIN DK0062729596 - INDEX Emerging Market Bonds Akk. - KL A

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk cc jna@nykredit.dk.

Med venlig hilsen

Morten Skipper
Direktør, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder