Alm. Brand har solgt og købt - Codan endnu ikke regnet med i 2022-mål

Udgivet den 12-05-2022  |  kl. 09:21  |  

Alm. Brand er kommet med regnskab for første kvartal. Her følger et overblik af hovedpunkterne i kvartalet:

* Forsikringskoncernen har solgt bankaktiviterne og Liv & Pension fra og har købt Codan Forsikring og er nu Danmarks næststørste skadesforsikringsselskab med hele tre brands.

* Kvartalet blev påvirket af den kraftigste storm i Danmark i seks år - Malik - samt turbulente finansielle markeder affødt af Ruslands invasion af Ukraine. Det betød en samlet regning fra stormene Malik og Nora på netto 85 mio. kr. og et minus på næsten 100 mio. kr. fra et negativt investeringsresultat kombineret med omkostninger til placering af købesummen for Codan.

* Salget af Alm. Brand Liv og Pension gav en gevinst på 537 mio. kr. efter skat, hvilket henføres til ophørende aktivitet.

* Codan er endnu ikke regnet ind i forventningerne til 2022. Forventningen til resultatet i Codan vil blive kommunikeret senest i forbindelse med offentliggørelsen af halvårsregnskabet i august 2022.

* Målene for 2022 fastholdes til årets resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige omkostninger på 450-500 mio. kr. før skat eksklusive afløbsgevinster og -tab, hvilket dækker over en opjustering af forventningen til det forsikringstekniske resultat med 150 mio. kr. og en forværring af forventningen til investeringsresultatet på 125 mio. kr. samt øgede øvrige omkostninger på 25 mio. kr.

* "Foran os ligger en spændende opgave med integrationen af Codans danske forretning. Vi har etableret en ny organisation og er allerede i fuld gang med at lægge de første trædesten på vejen mod det nye og større Alm. Brand," siger Rasmus Werner Nielsen, topchef i Alm. Brand, i regnskabet.

Tabel over Alm. Brands regnskab for første kvartal:

Mio. kr. Q1 2022 Q1 2022 (e) Q1 2021
Bruttopræmieindtægter 2124 - 2056
Combined ratio i % 98,8 - 92,1
Forsikringsteknisk resultat 45 - 104
Kursreguleringer - -
Res. før skat (fortsættende aktiviteter) -153 - 129
Resultat før skat - 216 -
Res. efter skat (fortsættende aktiviteter) -129 - 99
Resultat efter skat 423 - 106

(e): Gennemsnitsestimat fra tre analytiker indsamlet af Bloomberg News.

Alm. Brands forventninger til 2022:

Mio. kr. Ved Q1 ved år
Ordinært resultat før skat 450-500 450-500
Resultat af ophørende aktivitet 544 485
Resultat i Codan - -
Synergier 90 90
Integrations/restruktureringsomkostninger relateret til Codan 300 -

.\\˙ MarketWire

Charlotte Mackeprang

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯