Alm. Brand A/S indgår aftale om salg af Alm. Brand Bank A/S samt aftale om strategisk partnerskab med Sydbank A/S

Udgivet den 01-10-2020  |  kl. 06:30  |  

 

1. oktober 2020
Selskabsmeddelelse nr. 40/2020

Alm. Brand A/S indgår aftale om salg af Alm. Brand Bank A/S samt aftale om strategisk partnerskab med Sydbank A/S

Alm. Brand A/S har i dag indgået betinget aftale med Sydbank A/S om salg af Alm. Brand Bank A/S for et nettoprovenu på 1.833 mio. kr. svarende til 0,95x den bogførte indre værdi. Samtidig har Alm. Brand indgået et langsigtet, strategisk partnerskab med Sydbank, der giver adgang til at tilbyde forsikringsprodukter til Sydbanks ca. 450.000 kunder. Dermed styrker Alm. Brand sin distribution og understøtter ambitionerne for vækst i forsikringsforretningen. Partnerskabet er gensidigt og indebærer en tæt integration af produkter og digitale løsninger til glæde for kunderne i Alm. Brand og Sydbank. Begge selskaber vil investere betydeligt i udviklingen af partnerskabet.  Med salget af Banken frigøres der kapital i koncernen for samlet ca. 1,2 mia. kr. Bestyrelsen indstiller, at den frigjorte kapital udbetales som udbytte efter endt closing og under hensyntagen til udviklingen i myndighedernes henstilling om udskydelse af udbyttebetaling.

Bestyrelsesformand Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen udtaler:

"Vi har i bestyrelsen ønsket at finde en strategisk bankpartner, som kan være med til at styrke vores distribution og markedsposition. Vores salg af Banken åbner for dette partnerskab, og samtidig lander Banken og dens mange kunder godt i Sydbank. Jeg er derfor meget tilfreds med helheden i den aftale, som vi har indgået. Det er en aftale som dels sikrer fornyelse i koncernen og dels bidrager til at øge værdiskabelsen i Alm. Brand både her og nu og i de kommende år."

Adm. direktør Rasmus Werner Nielsen udtaler:

"Vi glæder os til sammen med Sydbank at skabe en helt ny, unik kundeoplevelse i den finansielle sektor med vores fælles kundesyn og den langsigtede aftale som et meget solidt fundament for arbejdet. Det er en aftale, som giver nye attraktive muligheder for kunderne, og som samtidig giver Alm. Brand mulighed for at tilbyde vores forsikringer til langt flere danskere end i dag og dermed styrke Alm. Brands vækst og indtjening fremover."

"Afskeden med Banken betyder, at vi fremover fokuserer på at tilbyde de bedste løsninger til vores kunder inden for forsikring og pension, herunder i samspil med stærke partnerskaber. Vores aftale med Sydbank er således et godt eksempel på, hvordan vi også i fællesskab med partnere ønsker at skabe attraktive og integrerede kundeoplevelser, hvor vi hver især bidrager med det bedste fra vores område."

Salget af Alm. Brand Bank A/S

Alm. Brand og Sydbank har i dag indgået betinget aftale om salg af Alm. Brand Bank A/S til Sydbank. Salget er betinget af godkendelse fra Finanstilsynet og Konkurrencestyrelsen.

Salget åbner mulighed for et langsigtet, strategisk samarbejde med Sydbank, der styrker Alm. Brands distribution og understøtter ambitionerne om vækst i forsikringsforretningen fremover. Samtidig får bankens kunder adgang til en endnu bredere pallette af attraktive bankprodukter end i dag.

I henhold til aftalen overtager Sydbank samtlige aktier i Alm. Brand Bank A/S. Handlen omfatter ligeledes Alm. Brand Bank A/S' 100% ejede datterselskaber Alm. Brand Leasing A/S og Ejendomsselskabet AB ApS.

Salget af Alm. Brand Bank A/S forventes at ske ved kontant betaling svarende til 1.833 mio.kr. eller 0,95x af selskabets bogførte egenkapital.

Transaktionen omfatter ikke Alm. Brand Bank A/S' pantebrevs- og inkassoportefølje, herunder indgået optionsaftale med Forsikring vedrørende pantebreve, samt en mindre beholdning af unoterede aktier.

Alm. Brand vil i forlængelse af salgets godkendelse af de relevante myndigheder tilpasse koncernens omkostninger, således at de afspejler de opgaver, der fremadrettet vil være i koncernen.

Alm. Brand sætter dermed punktum for et mangeårigt engagement i bankdrift og vil fremadrettet koncentrere sig fuldt og helt om at udvikle et endnu mere kundeorienteret og konkurrencedygtigt Alm. Brand med fokus på forsikring og pension i tæt samspil med strategiske partnere.

Strategisk partnerskab med Sydbank

Alm. Brand har også indgået en aftale om et langsigtet, strategisk partnerskab med Sydbank, som blandt andet indebærer, at Sydbank vil distribuere Alm. Brands forsikringsprodukter til sine kunder. Som led i aftalen vil Sydbank og Alm. Brand i fællesskab investere i udvikling af nye innovative produkter og en unik kundeoplevelse. De to selskaber planlægger blandt andet en fuld digital integration af Alm. Brands forsikringsprodukter i Sydbanks mobilbank.

Aftalen forventes at bidrage til realiseringen af Alm. Brands vækstmål for præmieindtægter i Forsikring og aftalen er indgået på konditioner, der forventeligt på sigt honorerer Alm. Brands målsætning om en Combined Ratio på mindre end 90.

Partnerskabet er gensidigt og Alm. Brand vil således også henvise sine kunder til Sydbank. 

Samlet forventes partnerskabet mellem Sydbank og Alm. Brand at skabe en unik og stærk konstellation i den finansielle sektor og at styrke begge parters markedsposition.

Frigørelse af kapital

Med salget af Banken reduceres koncernens kapitalbehov med den til Banken allokerede kapital, i alt ca. 1,2 mia. kr., heri medregnet et fortsat kapitalbehov på ca. 150 mio. kr. primært relateret til ovennævnte pantebrevseksponering.

Bestyrelsen vil i forlængelse af endt closing og under hensyntagen til udviklingen i myndighedernes henstilling om udskydelse af udbyttebetaling foretage en ekstraordinær udlodning af den frigjorte kapital svarende til 8 kr. pr. aktie. Det optjente udskudte udbytte for 2019 på 3 kr. pr. aktie vil ikke være inkluderet i denne udlodning, men forventes udbetalt samtidig med det ordinære udbytte for 2020, forventeligt i forlængelse af den ordinære generalforsamling i april 2021.

Det skal bemærkes, at solvensoverdækningen i Alm. Brand Forsikring er uændret som følge af såvel transaktionen som den deraf følgende udlodning.

Forventninger til 2020

Alm. Brand forventer for 3. kvartal 2020 at realisere et bedre end tidligere forventet resultat i Forsikring og opjusterer på den baggrund forventningerne med 100 mio. kr. til et overskud før skat på 850-950 mio. kr. mod tidligere 750-850 mio. kr. Opjusteringen er drevet af et mix af forbedret underliggende drift, gunstigt vejrlig og positivt afløb samt et positivt investeringsresultat, mens erstatninger til storskader har været lidt højere end forventet.

Salget af Alm. Brand Bank A/S sker til 0,95x den bogførte indre værdi.

Til dækning af forventede omkostninger relateret til salg og afvikling af Banken hensætter Alm. Brand i alt 85 mio. kr. 

Alm. Brand forventer herefter samlet et resultat på 700-750 mio. kr. før skat for 2020, eksklusive afløbsresultat for september og året ud.

Justering af koncernens mål for 2022

Alm. Brand introducerede i forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskabet for 2019 en række finansielle målsætninger for perioden frem mod 2022. Efter frasalg af Banken og indgåelse af den strategiske partnerskabsaftale med Sydbank justeres de finansielle målsætninger:

Målsætningen  for årlig gennemsnitlig vækst i løbende præmieindtægter i Forsikring præciseres fra 3% til en målsætning på mere end 3% i 2021 og 5% i 2022Målsætningen for Combined Ratio i Forsikring fastholdes til under 90Målsætningen for bruttoomkostningsprocenten i Forsikring fastholdes på niveauet 16%Målsætningen om en årlig vækst i de løbende præmier i Pension fastholdes på 7%

Efter salget af Banken aflejres en række omkostninger i koncernen. Hovedparten af disse omkostninger vil blive afviklet i forlængelse af closing og den resterende del vil blive håndteret frem mod udgangen af 2022.

I tillæg til de finansielle målsætninger har Alm. Brand formuleret ikke-finansielle målsætninger vedrørende kundetilfredshed og medarbejdertilfredshed. Målsætningen for kundetilfredshed udtrykt ved net promotor score er 70 og målsætningen for medarbejdertilfredshed er en score på 80, og disse forbliver uændrede.

Forventet tidsplan for gennemførsel af transaktionen

Transaktionen er betinget af opnåelse af nødvendige myndighedsgodkendelser - herunder fra Finanstilsynet og konkurrencemyndighederne.

Såfremt betingelserne for transaktionen opfyldes, forventes transaktionen gennemført den 30. november 2020.

Adm. direktør i Alm. Brand Bank A/S Kim Bai Wadstrøm fortsætter i rollen indtil transaktionens gennemførelse og derefter uændret som koncerndirektør, Erhverv i Alm. Brand.

Webcast og telekonference

Alm. Brand afholder telekonference (på dansk) for investorer og analytikere i dag, torsdag den 1. oktober 2020, kl. 10.00. Telefonkonferencen og præsentation vil være tilgængelig via Alm. Brands investorhjemmeside:  https://almbrand.eventcdn.net/202009IM/


Investorer og analytikere kan deltage på telefon: (Danmark) +45 7815 0110, (USA) +1 844 625 1570 samt (øvrig udland) +44 333 300 9267.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:                                

Direktør for Investor Relations                                                              Senior Investor Relations Officer
Lars Holm                                                                                                  Mikael Bo Larsen
mobil nr. 25 10 47 17                                                                             mobil nr. 51 43 80 02
                            
Presse:                                                                                              

Pressechef
Maria Lindeberg
mobil nr. 24 99 84 55

Vedhæftet fil

AS 40 2020 - Salg af Alm. Brand Bank

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

15:53 USA/åbning: Let nervøsitet frem mod væsetlige rentemarkører
15:37 Danske Bank i længste vinderstime siden oktober 2022
15:14 Royal Unibrew får barberet kursmålet hos Carnegie
15:01 Shipping: Baltic Dry-indekset stiger for 12. dag i træk - højeste niveau siden december
14:42 Jetblue og Spirit Airlines begraver fusionsdrømme efter modstand fra myndigheder
14:39 USA/tendens: Mismodig og afventede åbning afløser rekordslutning i sidst uge
14:34 Jetblue og Spirit Airlines begraver fusionsdrømme efter modstand fra myndigheder
14:05 Tusk opfordrer til EU-sanktioner på import fra Rusland og Belarus
14:03 Amerikansk køreplatform og fastfoodleverandør sendes op af partnerskabsspekulationer
13:59 Schweizisk DSV-konkurrent fortsætter nedtur: Analytikere uddeler eftersmæk
13:56 Valuta: Begrænsede udsving frem mod ugens renteindikatorer
13:18 Nvidia er på podiet blandt verdens mest værdifulde - Saudi Aramco hensat til fjerdepladsen
13:17 Apple idømt milliardbøde af EU for konkurrenceforvridende regler i App Store
13:14 Europa/aktier: Forsigtigt fald frem mod rentemøde i ECB
12:49 Chefstrateg før Super Tuesday: Trump bliver en godt præsident for investorerne
12:25 Aktier/middag: Novo og Zealand på ny rekordjagt i positivt marked - KORR
12:10 Svitzer præsenterer to nye på holdkortet forud for udskillelse fra Mærsk
11:55 Obligationer/middag: Rentestilhed frem mod større makrobegivenheder
11:34 Novos kæmpeopkøb af fyldefabrikker er en gamechanger mener DNB
11:31 Aktier/middag: Novo og Zealand på ny rekordjagt i positivt marked