Alm. Brand A/S: Udlodning som følge af salget af Alm. Brand Bank A/S

Udgivet den 04-01-2021  |  kl. 13:20  |  

 

4. januar 2021
Selskabsmeddelelse nr. 1/2021

Udlodning som følge af salget af Alm. Brand Bank A/S

Bestyrelsen i Alm. Brand A/S har i dag besluttet at foretage udlodning af den frigjorte kapital på 1,2 mia. kr. som følge af salget af Alm. Brand Bank A/S svarende til et ekstraordinært udbytte på 8,00 kr. pr. aktie.

Udlodningen af den frigjorte kapital fra banksalget er uafhængigt af koncernens drift.

Koncernens kapitalgrundlag og likviditetsposition er uændret stærk med en betydelig overdækning i forhold til de regulatoriske krav. Alm. Brand Forsikring A/S og Alm. Brand Liv og Pension A/S havde ved udgangen af 3. kvartal 2020  en solvensdækning på henholdsvis 395% og 763%.

Udbetalingen af det ekstraordinære udbytte vil ske den 8. januar 2021 og aktien handles således eksklusive udbytte den 6. januar 2021.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:                                

Direktør for Investor Relations                                                              Senior Investor Relations Officer
Lars Holm                                                                                                  Mikael Bo Larsen
mobil nr. 2510 4717                                                                               mobil nr. 5143 8002
                            
Presse:                                                                                              

Pressechef
Maria Lindeberg
mobil nr. 2499 8455

Vedhæftet fil

AS 1 2021 - Ekstraordinært udbytte

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder