Ambu Q1: Stærkt momentum fra start udløser opjustering

Udgivet den 31-01-2018  |  kl. 08:24  |  

Ambu, der tjener sine penge på hospitalsudstyr, kom godt i gang med regnskabsåret 2017/18, hvor første kvartal bød på stor vækst, der har udløst en lille opjustering af forventningerne.

Både toplinjen og driften voksede pænt, mens der var tilbagegang på bundlinjen, der blev trukket ned af finansielle poster som følge af blandt andet større renteudgifter og valutakursudsving.

Overordnet set var resultaterne dog pæne, og Ambu solgte i første kvartal for 553 mio. kr., hvilket er en fremgang fra 512 mio. kr. i første kvartal 2016/17.

Det blev omsat til et driftsresultat før renter og skat (EBIT) på 91 mio. kr. - en vækst fra 65 mio. kr. i første kvartal 2016/17.

- Vi har haft en god start på året og på første kvartal i vores "Big Five 2020"-strategi med 14 pct. organisk vækst, som vidner om et fortsat stærkt momentum i Ambus forretning, siger Lars Marcher, der er administrerende direktør for selskabet, i regnskabet.

- Vi ser samtidig en betydelig skalering, som slår igennem på EBIT-marginen, der øges med næsten 4 pct.point, og en forbedring af indtjeningen med 40 pct. i forhold til samme periode året før, fortsætter han.

På bundlinjen faldt nettooverskuddet til 19 mio. kr. fra 48 mio. kr. i første kvartal regnskabsåret før. Den tilbagegang dækker over en stigning i udgifterne under finansielle poster, der belastede regnskabet med 41 mio. kr. mod 3 mio. kr. i første kvartal 2016/17.

De finansielle poster dækker over et tab på valutakursudsving på 6 mio. kr., der i første kvartal året før gav en gevinst på 20 mio. kr. Derudover steg renteudgifterne på bank-, leasing- og obligationsgæld til 10 mio. kr. fra 8 mio. kr., mens Ambu har taget en dagsværdiregulering på 24 mio. kr. i nedadgående retning mod 14 mio. kr. i første kvartal 2016/17.

For hele regnskabsåret 2017/18 ser Ambu det gode momentum fortsætte, og derfor løfter selskabet sine forventninger til EBIT-marginen, der nu ses ramme 20-21 pct. mod tidligere cirka 20 pct., mens de frie pengestrømme nu ventes at give omtrent 300 mio. kr. mod tidligere ventet 275 mio. kr.

Tabel for Ambus regnskab for første kvartal af 2017/18:

Mio. kr. Q1 2017/18 Q1 2016/17
Nettoomsætning 553 512
Driftsresultat (EBIT) 91 65
Resultat før skat 50 62
Nettoresultat 19 48

Forventninger til 2017/18:

Mio. kr./ pct. Ved Q1 2017/18 Før Q1 2017/18
Organisk vækst i lokal valuta cirka 13 pct. cirka 13 pct.
EBIT-margin (danske kr.) 20-21 pct. cirka 20 pct.
Frie pengestrømme cirka 300 mio. kr. cirka 275 mio. kr.

/ritzau/FINANS

Mikkel Brix Kvols

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯ 

Relaterede nyheder