Atlantic Pet. Q3: Lille driftsplus - dropper tidligere prognose - GENT

Udgivet den 01-12-2021  |  kl. 06:34  |  
Arkiv: Foto

Atlantic Petroleum er i januar 2021 begyndt at modtage royalties fra produktionen af olie i Orlando-feltet, som selskabet i sin tid solgte til Decipher, og det betyder, at koncernen i tredje kvartal, ligesom det andet, realiserede en positiv drift.

Driftsresultat landede således på 0,9 mio. kr. i tredje kvartal mod et minus på 48,9 mio. kr. i samme periode af 2020, og det bringer efter ni måneder det samlede driftsoverskud på den post op til godt 9,4 mio.kr. sammenlignet med et underskud på samme niveau på 56,1 mio. kr. et år tidligere.

Efter renteudgifter på 1,4 mio. kr., mod et minus på samme post på 0,3 mio. kr. et år før, endte resultatet før skat dog på et underskud på knap 0,5 mio. kr., mens der her var et tab på 50,1 mio. kr. i tredje kvartal af 2020.

Atlantic Petroleums partner i Orlando-feltet, operatøren Decipher, blev i juni 2021 overtaget af Tailwind Enery, som altså nu står for produktionen i feltet.

Oliekoncernen solgte Orlando-feltet til Decipher i 2017, men fastholdt en økonomisk interesse i det i form af en ret til en del af indtægterne fra produktionen. Atlantic Petroleum skal derfor modtage kommission på 2 pct. af bruttoomsætningen fra Orlandos første 5 mio. tønder olie og 4,35 pct. på den efterfølgende produktion.

Atlantic Petroleum har i sit regnskab efter årets første tre kvartaler droppet en tidligere formulering om, at selskabet forventer en positiv pengestrøm, afhængig af olieprisen og om der blev produceret olie i UK Orlando-feltet.

I noterne i regnskabet fremgår det imidlertid stadig, at Atlantic petroleum på baggrund af ventet positiv pengestrøm fra Orlando kan fortsætte som "going concern" og "bevare aktionærværdien".

Det færøske olieselskab taler fortsat også om, at det vil forfølge vækstmuligheder og prioritere en løsning på gældssituationen i selskabet.

- De generelle administrationsomkostninger er blevet reduceret til et minimum, og gruppen har ingen eksponering til produktionsomkostninger på aktiver, hedder det i regnskabet for tredje kvartal.

- Bestyrelsen vil prioritere en løsning på gruppens gæld. Afventende en løsning vil gruppen aktivt forfølge vækst gennem deltagelse i produktion eller tæt-på-produktion aktiver i lande med lav politisk risiko på den nordlige halvkugle.

Tabel for Atlantic Petroleums regnskab for tredje kvartal af 2021:

Mio. kr. Q3 2021 9M 2021 Q3 2020 9M 2020
FY 2020
Omsætning 0 0 0 0 0
Driftsresultat (EBIT) 0,9 9,4 -48,9 -56,1 -112,5
Resultat før skat -0,5 4,7 -50,1 -55,2 -112,6
Nettoresultat -0,5 4,7 -50,1 -55,2 -112,6

.\\˙ MarketWire

Redaktion

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯