ATP/CEO: Vigtige opgaver forude med ny model og klimaambitioner - GENT

Udgivet den 30-06-2022  |  kl. 06:34  |  

Der er meget at tage fat på for den nye topchef for ATP, Martin Præstegaard, som blandt andet skal fortsætte implementeringen af en ny forretningsmodel, der skal øge pensionerne i fremtiden.

Dertil kommer rollen som en aktiv investor med det samfundsansvar, som følger med i at være Danmarks største investor for danskernes pensionspenge.

- Vi er meget bevidste om, hvad det er for et produkt, vi har. Vi har et garanteret livslangt pensionsprodukt, som er en del af mange danskeres økonomiske grundtryghed sammen med folkepensionen. I dag er der 40 pct. af pensionisterne, som ikke har andet end ATP og folkepensionen, så ude ved kaffebordene, der betyder det noget, at vi yder et fast garanteret beløb, siger Martin Præstegaard i et interview med MarketWire i forbindelse med sin tiltrædelse som administrerende direktør for ATP per 1. juli.

KAN TAGE LIDT MERE RISIKO

Udover at være det sikre kort i forhold til at honorere pensionsforpligtelserne, kommer den nye ATP-chef til at fortsætte med at implementere de ændringer, der er lagt op til i forretningsmodellen. Fra årsskiftet 2022 lancerede ATP nemlig første del af en forbedret forretningsmodel for ATP Livslang Pension, der blev muliggjort med Folketingets ændring af ATP-loven i maj 2021.

- Vi har jo lavet en ny forretningsmodel, hvor vi basalt set tager en lille smule mere risiko. Vi har pensionsforpligtelser, der er meget lange, så derfor kan vi godt tage lidt mere risiko på kort sigt. Det åbnede den nye lovgivning op for, og min opgave er, at få de ændringer søsat, implementeret og til at virke. Det sker i en tid med uro omkring os i verden, siger Martin Præstegaard om et af de store fokusområder, der venter ham i den nye stilling.

Han fremhæver desuden ATP's vigtige opgaver som administrator for en lang række velfærdsydelser, såsom feriepenge, folkepension, boligstøtte, arbejdsskadeerstatning eller barselsdagpenge.

- Vi har en stor administrationsforretning med 2500 mennesker, der udbetaler velfærdsydelser til danskere. Vi vil konsolidere den forretning og blive endnu bedre til det, vi laver, og så skal vi digitalisere endnu mere. Vi er det største forvaltningshus i Danmark og er tilpas store til at øge kompetencer inden for kunstig intelligens og maskinindlæring, siger Martin Præstegaard.

HØJE MÅL FOR GRØNNE INVESTERINGER

Derudover ligger der en stor opgave i at fortsætte initiativerne relateret til samfundsansvar, herunder i måden, der investeres på.

- Vi har et bredt indsatsområde inden for samfundsansvar, hvor vi tager medansvar for de udfordringer, vi har, siger Martin Præstegaard.

Han fremhæver blandt andet målsætningen om at nå op på 100 mia. kr. i grønne investeringer i 2025 - stigende til 200 mia. kr. i 2030. Ved udgangen af 2021 var det tal på 61,4 mia. kr.

- Lige nu falder markederne, så hvis man har købt for 50 mia. kr. grønne obligationer for et år siden, så er de mindre værd i dag. Så med et absolut mål er det selvfølgelig blevet sværere at realisere, men vi vil arbejde knaldhårdt for at nå vores ambitioner, siger Martin Præstegaard.

En anden ambition som led i samfundsansvaret er at få reduceret CO2-aftrykket fra pensionsselskabets investeringer og arbejdsplads.

- Der er en biodiversitetskrise, som vi skal forholde os til. Den har vi startet en dialog med virksomhederne om. En tredje ting er diversitet bredt forstået som talent og klassisk kønsdiversitet, men der er også andre former for diversitet, siger Martin Præstegaard.

Målet for ATP's eget CO2-aftryk er en reduktion på 30 pct. i 2025 i forhold til 2018, mens pensionsformuens samlede CO2-udledning skal reduceres med 70 pct. i 2030 og 100 pct. i 2050.

ATP's vigtige rolle i den danske velfærdsmaskine er i det hele taget en stor drivkraft for Martin Præstegaard, som har mangeårig erfaring som topembedsmand, men siden 2019 har været viceadministrerende direktør og finansdirektør hos ATP.

MOTIVERES AF VIGTIG ROLLE I SAMFUNDET

- Vi er en del af en stor velfærdsmaskine, og vi rammer via vores pensionsprodukt og administration af velfærdsydelser hver måned rigtige mange mennesker. Over 2 mio. danskere får ydelser fra os, så det er derfor et sted, hvor man meget kontant kan få betydning og indflydelse på, at tingene kører godt i en velfærdsstat, siger Martin Præstegaard.

- Det har altid motiveret mig - også da jeg var i Finansministeriet og før det også hos DR. Det var beslutninger på lidt anderledes niveauer, for - om jeg så må sige - at holde samfundet sammen. Der spiller ATP en tredje rolle, som er i kernen af velfærdsstaten, og for at få tingene puffet ud til borgerne på en god og kundevendt måde. ATP er sådan den klippe i velfærdsstaten, som folk skal kunne regne med, selvom verden er usikker rundt omkring, uddyber Martin Præstegaard.

Frem til ansættelsen hos ATP i 2019 var Martin Præstegaard i fem år departementschef i Finansministeriet. Inden da arbejdede han knap fire år hos DR, hvor han var direktør for økonomi, teknologi og medieproduktion.

ATP er en selvejende institution oprettet af Folketinget ved lov i 1967, og koncernen med hovedsæde i Hillerød beskæftiger ca. 3000 medarbejdere fordelt på tre områder: pensionsforvaltning, investering og administration.

.\\˙ MarketWire

Redaktion