Betinget forligsaftale med Senvion er realiseret

Udgivet den 30-04-2020  |  kl. 19:47  |  

Betinget forligsaftale med Senvion er realiseret
Roblon opjusterer sine forventninger til regnskabsåret 2019/20

I henhold til forligsaftale mellem Roblon og Senvion skal Senvion betale 6,6 mUSD (ca. 45 mDKK) til Roblon kort efter Senvions salg af Ria Blades den 30. april 2020. Ligeledes ophæves den indgåede projektkontrakt mellem parterne, hvorfor der ikke længere vil eksistere krav parterne imellem.

På baggrund af forventet betaling i henhold til forligsaftale med Senvion opjusterer Roblon forventningerne til regnskabsåret 2019/20. Koncernen forventer uændret en omsætning i niveauet 260-280 mDKK (2018/19: 267,2 mDKK, excl. Senvion 241,8 mDKK), mens der nu forventes et resultat før skat i niveauet 65 - 70 mDKK (2018/19: -19,7 mDKK, excl. Senvion 4,4 mDKK) mod tidligere 20-25 mDKK.

I relation til COVID-19 følger Roblon i Danmark den danske regerings opfordring til danske virksomheder om i videst muligt omfang at tage nødvendige forholdsregler for at begrænse smitte. Der er indført en række tilsvarende skærpede forholdsregler på koncernens produktionsvirksomhed i North Carolina i USA, der uændret fortsætter driften.

På nuværende tidspunkt vurderer ledelsen, at Roblon total set er i stand til at gennemføre de forretningsaktiviteter, der ligger bag ledelsens forventninger til regnskabsåret. Det ligger imidlertid i sagens natur, at COVID-19 situationen kan få en ukendt negativ påvirkning på omsætning og resultat.

Salg af domicil
Roblon har igangsat en proces med henblik på salg af koncernens domicil i Frederikshavn. Der er indgået aftale med ekstern erhvervsmægler om at afsøge mulighederne for et salg af domicilet, der er udbudt til en kontantpris på 32,5 mDKK.

Koncernens danske aktiviteter vil efter et frasalg blive samlet på Roblons faciliteter i Gærum, hvor produktionen og en række administrative funktioner allerede er placeret. Foruden positive synergier i den daglige drift forventes dette initiativ til sin tid at påvirke Roblons resultat, likviditet og egenkapital positivt. Eventuelt salg af domicil indgår ikke i resultatforventninger til 2019/20.

Frederikshavn, den 30. april 2020

Roblon A/S

Jørgen Kjær Jacobsen                                                     Lars Østergaard
Bestyrelsesformand                                                          Adm. direktør

Henvendelse vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Adm. direktør Lars Østergaard, tlf. +45 9620 3300


Vedhæftet fil

Selskabsmeddelelse nr 5 - 2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk