Bryggerigruppen erhverver betydende polsk bryggeri

Udgivet den 04-04-2005  |  kl. 08:11  |  

I Bryggerigruppens ny strategiske platform ”MACH II” udgør Polen et af fokusområderne i Nordeuropa. I overensstemmelse med strategien har Bryggerigruppen indgået aftale med det børsnoterede selskab ”Browary Polskie Brok-Strzelec S.A.” om køb af de væsentligste bryggerirelaterede aktiver og aktiviteter fra dette selskab. Det fremgår af en fondsbørsmeddelelse mandag morgen.

Tilgodehavender, visse faste aktiver uden bryggerimæssig betydning og samtlige passiver overtages ikke fra ”Browary Polskie Brok-Strzelec S.A.”.

De overtagne aktiver og aktiviteter vil blive erhvervet af Bryggerigruppens datterselskab Faxe Polska Sp. z o.o., dog vil en aktiepost (ca. 22 pct.) i ”Perla-Browary Lubelskie S.A.” blive overtaget direkte af Bryggerigruppen A/S.

Købesummen for de overtagne aktiver og aktiviteter (ekskl. aktieposten i Perla-Lublin Breweries) udgør PLN 119,5 mio. (svarende til 217 mio. kr.) eksklusiv lagre af råmaterialer, halvfabrikater og færdigvarer, der ved endelig gennemførelse af transaktionen overtages i henhold til faktiske beholdninger. Som tidligere nævnt overtages ingen gæld eller forpligtelser.

For aktieposten på ca. 22 pct. i ”Perla–Browary Lubelskie S.A.”, som overtages direkte fra ”Browary Polskie Brok-Strzelec S.A.” samt en yderligere post på ca. 26 pct. i samme selskab, der erhverves fra en polsk finansiel institution, betaler Bryggerigruppen A/S i alt PLN 58,3 mio. (svarende til 106 mio. kr.)

Den samlede investering udgør således PLN 177,8 mio. (svarende til 323 mio. kr.)

Den endelige gennemførelse af ovennævnte transaktion er bl.a. betinget af de polske konkurrencemyndigheders godkendelse. Det forventes, at denne godkendelse foreligger i løbet af april 2005.

Det forventes, at aktiviteterne fra Brok-Strzelec vil indgå i Bryggerigruppens regnskab fra 1. maj 2005. Overtagelsen af disse aktiviteter vil påvirke Bryggerigruppens regnskab for 2005 negativt med anslået ca. 15 mio. kr., dels fordi det forudses, at det ikke i løbet af 2005 vil være muligt at opnå et positivt ordinært resultat for hverken Brok-Strzelec eller de samlede Bryggerigruppe-aktiviteter i Polen, og dels som følge at restruktureringsomkostninger i forbindelse med koordinering af Gruppens polske aktiviteter. På 3 års sigt forventes Gruppens polske aktiviteter at opfylde de i MACH II opstillede krav til afkast af den investerede kapital og til overskudsgrad (EBIT-margin).

Erhvervelsen af Brok-Strzelec-aktiviteterne giver uanset de forventede tab i 2005 ikke anledning til at ændre Bryggerigruppens forventede resultat før skat i 2005, som fortsat forudses at ville ligge i intervallet 290-340 mio. kr.

Udgivet af: NPinvestordk