CPH tilpasser organisationen til længere periode med færre passagerer

Udgivet den 05-08-2020  |  kl. 07:10  |  

For at sikre den langsigtede konkurrenceevne vil Københavns Lufthavne (CPH) tilpasse sin organisation til det lavere aktivitetsniveau, som er en konsekvens af coronakrisen i luftfarten nu og i den kommende tid. Det betyder bl.a., at CPH påtænker at nedlægge 650 fuldtidsstillinger (FTE) ud af virksomhedens cirka 2600. Over de kommende uger vil der være drøftelser med CPHs tillidsrepræsentanter om udmøntningen af de forventede afskedigelser. Administrerende direktør Thomas Woldbye kalder beslutningen for den mest triste i sine ni år i lufthavnen - men også nødvendig for at fremtidssikre lufthavnens økonomi og drift.

Selv om flere lande er begyndt at åbne for grænserne og tillade rejser, står det klart, at 2020 vil blive et år med markant færre flyrejser. Både erhvervs- som ferierejser forventes at ligge væsentligt under tidligere års niveau i en meget lang periode frem. Baseret på bl.a. internationale trafikprognoser, er det CPHs vurdering, at der sandsynligvis vil gå et stykke tid, før flytrafikken globalt vil vende tilbage til niveauet før coronakrisen.

Københavns Lufthavne har over de seneste måneder derfor gennemført en række både operationelle og investeringsmæssige besparelser med henblik på at tilpasse omkostningerne til det aktuelle aktivitetsniveau. Som omtalt i selskabsmeddelelse af 25. juni 2020 er der således igangsat besparelser for samlet set op mod DKK 950 mio. i indeværende år. Dette skal ses i forhold til, at CPH i 2019 omsatte for DKK 4,3 mia.

Coronakrisen bliver langvarig for luftfarten
CPH har undervejs i krisen haft en klar målsætning om at bevare så meget aktivitet og så mange arbejdspladser som muligt. Derfor har CPH bl.a. benyttet den lønkompensationsordning, som den danske regering har aftalt med arbejdsmarkedets parter. Op mod 2200 medarbejdere, svarende til 1600 fuldtidsstillinger, har været henholdsvis hjemsendt og på arbejde i en rotationsordning, som har bidraget til at fastholde medarbejdernes kompetencer og tilknytning til lufthavnen. Samtidig har lønkompensationsordningen givet CPH tid og mulighed for at få et bedre beslutningsgrundlag for, hvordan virksomheden bedst muligt tilpasser sig den nye virkelighed.

Det står nu klart, at coronakrisen for luftfarten bliver langvarig, og samtidig udfases lønkompensationsordningen. Aktuelt overstiger omkostningerne ved at holde lufthavnen i drift betydeligt de meget begrænsede indtægter hver måned. CPH havde i første halvår et samlet underskud før skat på DKK 227,9 mio., og forventningen er, at andet halvår vil udvise et underskud, der er større end i første halvår. Samlet set vurderer ledelsen i Københavns Lufthavne derfor, at en tilpasning af CPHs organisation til det lavere aktivitetsniveau er det eneste ansvarlige at gøre for at sikre lufthavnens langsigtede, økonomiske og dermed også driftsmæssige bæredygtighed.

"Det er meget trist, at vi nu skal være færre medarbejdere i CPH. Vi har haft som mål at sikre så meget aktivitet og så mange arbejdspladser som muligt i lufthavnen igennem krisen. Her har de hjælpepakker, som Folketinget har vedtaget, gjort en stor forskel for os. Især den seneste forlængelse af lønkompensationsordningen har givet os større viden om fremtidens rejsemønstre. Og med den kan vi undgå at afskedige så mange, som vi ellers havde været nødt til, hvis ordningen ikke havde været der. Men med udviklingen i flytrafikken, må vi ulykkeligvis erkende, at det ikke er muligt for os at fastholde det samme antal medarbejdere som før coronakrisen," siger administrerende direktør Thomas Woldbye. Han peger på, at CPH forudser en længere periode med meget færre passagerer.

"Alle tal og fremskrivninger viser, at flytrafikken ikke ser ud til at komme tilbage på samme niveau i overskuelig fremtid. Mange vurderer, at luftfarten først vil være normaliseret et sted mellem 2022 og 2024. Derfor indleder vi nu drøftelser med lufthavnens tillidsfolk om, hvordan vi bedst muligt kan tilpasse lufthavnens arbejdsstyrke til den virkelighed, vi står over for," siger Thomas Woldbye.

CPH påtænker, at der som led i besparelserne skal nedlægges 650 stillinger på tværs af lufthavnens funktioner. Hvis stillingerne som påtænkt bliver nedlagt, vil det bidrage til at reducere lufthavnens årlige driftsomkostninger med cirka DKK 325 mio. Dog forventes effekten på 2020-resultatet at være meget begrænset grundet de eksisterende opsigelsesvarsler.

"Vi skal indrette os til en periode med lavere aktivitet, så vi som lufthavn fortsat kan være et konkurrencedygtigt og attraktivt knudepunkt i Nordeuropa. Vi skal kunne fastholde og tiltrække flyruter til gavn for væksten og beskæftigelsen i Danmark, ligesom det er helt afgørende, at vi kan fastholde vores arbejde med og høje ambitioner om at bidrage til den nødvendige grønne omstilling af dansk luftfart," siger Thomas Woldbye.

CPHs Hovedsamarbejdsudvalg orienteres i dag om situationen og beslutningen, herunder at der også skal justeres i en række lokalaftaler, der derfor påtænkes opsagt.

HR-direktør Kirstine Bergenholtz vil sammen med øvrige ledelsesrepræsentanter fra CPH over de kommende uger forhandle med tillidsrepræsentanter om, hvordan besparelserne og afskedigelserne skal udmøntes. Der vil i den forbindelse også blive set på, hvordan man kan gøre brug af forskellige afbødeforanstaltninger som fx efteruddannelse og opkvalificering, der kan hjælpe medarbejderne og virksomheden bedst muligt igennem den svære tid. Når forhandlingerne er afsluttet, vil CPH melde nærmere ud om resultatet af forhandlingerne.

"Vi vil gøre vores yderste for, at processen omkring opsigelserne bliver så ordentlig som muligt og prøve at hjælpe opsagte kolleger videre til deres næste job. Derfor samarbejder vi med vores tillidsfolk, såvel som det nyetablerede jobcenter i lufthavnen og fagforeningerne om at finde gode løsninger for de berørte," siger HR-direktør Kirstine Bergenholtz.

For yderligere kommentarer: Adm. direktør Thomas Woldbye, Københavns Lufthavne, via presseafdelingen på tlf. 32312800

Vedhæftet fil

Selskabsmeddelelse 5. august 2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

17:45 Europa/lukning: Mindre stigninger med britisk finanshus i front
17:37 Mærsk-rival leverer første kvartalsunderskud i fire år efter massivt dyk
17:08 Booking varsler beskeden stigning i bestilte overnatninger - aktie dykker
17:03 Fredagens aktier: C25 haltede efter udlandet - Mærsk sendt ned og Netcompany hacket
17:00 Fredagens obligationer: Rentestigninger blev afløst af fald
16:54 Amerikansk rumfartsselskabs aktie flyver til månen efter vellykket landing
15:41 USA/åbning: Afdæmpede stigninger efter torsdagens fest - Nvidia fortsætter op
15:32 Amerikansk mediagigant bakker over 9 pct. efter skuffende indtjening
15:22 Netcompany-aktie dykker efter bekræftet hackerangreb
15:13 Hackere lækker kildekode og passwords fra Netcompany: Truer den danske stat
15:02 Valuta: Pund tager revanche mod dollar for første gang siden januar
14:33 USA/tendens: Rolig åbning i udsigt efter torsdagens aktiefest
14:27 ECB's Simkus finder plads til en pengepolitisk lempelse til sommer
14:25 ISS får lavere kursmål hos Carnegie
13:52 Effekten fra ECB's renteforhøjelser har ifølge direktionsmedlem toppet
13:24 Greenmobility nedjusterer til 2023: Justeret praksis udskyder indtjening til senere
12:52 Europa/aktier: Europæiske aktier halter efter amerikansk aktiefest
11:53 Genmab får løftet anbefaling til "outperform" fra "market perform" hos BMO
11:51 Aktier/middag: Fortsat mat stemning i C25 - ISS i bunden igen
11:35 Obligationer/middag: Renten fortsætter frem - stærke aktiemarkeder kan få Fed til at tøve