Dårlige IT-leverandører i søgelyset

Udgivet den 19-09-2001  |  kl. 14:25  |  

En ny undersøgelse fra Dansk Dataforening viser, at IT-leverandørerne ikke på fyldestgørende vis leverer den vare, som kunden gerne vil købe. Der er ofte leveranceproblemer, når det drejer sig om komplekse IT-leverancer. Dvs. lige så snart det ikke drejer sig om levering af hyldevarer. Det er lige så ofte store, veletablerede IT-firmaer, der ikke leverer varen, som det er små nyetablerede firmaer. Dansk Dataforening vil nu tage affære.

- Dansk Dataforening ønsker med denne undersøgelse at trænge et spadestik dybere ned for at se, hvor det præcis er IT-leverandøren fejler - og derved hvor det er, han kan blive bedre. Samtidig må vi ikke glemme de mangler der findes på IT-købers side. Dette er ikke en enten-eller situation. At levere en kompleks ydelse som IT er ofte en svær proces, der kræver godt samarbejde mellem køber og leverandør. Undersøgelsen viser imidlertid, at årsagen til problemer med IT-projekter oftest skal findes hos leverandørerne, siger formand Per Buchwaldt.

Fra undersøgelsen bliver det især fremhævet, at IT-systemet afviger i funktionalitet fra det aftalte. At 9 ud af 10 IT-chefer betragter dette som et meget stor problem.

Jo mere en leverance består af flere ydelser eller skal integreres med eksisterende IT-systemer, jo flere problemer knytter sig hertil. Dette kan ikke undre, da en kompleks leverance i sagens natur er svær, men med en øget professionalisering på både sælger- og køberside kan problemet mindskes. Det kræver professionel projektledelse fra begge sider, men også at leverandørerne f.eks. forstår købers behov, har kendskab til købers forretningssystemer og ikke mindst til integrationsmuligheder med købers eksisterende IT-systemer, mener Dansk Dataforening.

Et vigtigt forhold der kan slås fast er, at leverandørproblemet ikke knytter sig til banale hændelser som f.eks. "forsinket opgradering til windows 2000". Problemet er yderst væsentligt, mener Dansk Dataforening.

Endelig viser undersøgelsen, at der også er ting, der kan gøres bedre på køberside. Især nævnes manglende kompetencer i brug af det indkøbte edb-program hos købervirksomhedernes medarbejdere (uddannelse spares væk) og manglende bevågenhed fra ledelsen i købervirksomhederne.

Dansk Dataforening har i dag rettet henvendelse til de tre brancheforeninger ITEK (Dansk Industri), IKT (Dansk Handel & Service) og IT-Brancheforeningen og opfordret til et samarbejde om at få løst dette dokumenterede problem. Dansk Dataforening foreslår bl.a. et register over dårlige leverandører, som vil være tilgængeligt for medlemmer.

Udgivet af: NPinvestordk