Danske Bank: Bedre indtjening end ventet og udgifter til hvidvasksag

Udgivet den 01-02-2019  |  kl. 08:46  |  

Hvidvasksagen i Estland holder fortsat Danske Bank i et jerngreb, og det er regnskabet for fjerde kvartal og hele 2018, der er offentliggjort fredag morgen, præget af.

- 2018 var et udfordrende år for Danske Bank. Den alvorlige og krævende sag om den nedlukkede portefølje af udenlandske kunder i Estland udløste berettiget kritik fra vores omverden og førte til en række ændringer på ledelsesniveau. Vi skal bruge erfaringerne fra sagen til at undgå, at noget lignende nogensinde kan ske igen, siger Jesper Nielsen, der er midlertidig administrerende direktør i Danske Bank, efter Thomas Borgen stoppede i banken i september sidste år.

- Derfor vil vi også i de kommende år yderligere styrke vores indsats inden for compliance og antihvidvask for at blive den bedste blandt vores peers på området, siger han.

Banken valgte sidste år at donere 1,5 mia. kr. til en uafhængig fond, svarende til indtjeningen i bankens estiske non-resident portefølje i perioden 2007 til 2015, som har været omdrejningspunktet for bankens store hvidvaskskandale.

Danske Bank har i det forgange år brugt penge til forebyggelse af hvidvask - og har afsat yderlig 2 mia. kr. til det fremadrettet.

MARKANTE FALD I FORHOLD TIL KVARTALET I 2017

Danske Bank tjente marginalt flere penge end ventet i fjerde kvartal af 2018, som bød på et overskud efter skat på 3415 mio. kr.

Til sammenligning havde analytikerne ventet et overskud på 3410 mio. kr. ifølge et estimat indsamlet af Ritzau Estimates, mens samme kvartal i 2017 gav en indtjening på 5649 mio. kr. efter skat.

Bankens samlede indtægter faldt til 10.931 mia. kr. fra 12.219 mio. kr. i fjerde kvartal af 2017. Det var dog en smule bedre end de 10.849 mio. kr., som analytikerne havde estimeret.

Nettorenteindtægterne for perioden blev 5895 mio. kr., mens der her var ventet 5866 mio. kr. af analytikerne. Det var en tilbagegang fra de 6108 mio. kr., Danske Bank præsterede i kvartalet i 2017.

Gebyrindtægterne faldt i kvartalet til 4078 mio. kr. fra 4345 mio. kr., mens analytikernes estimat her lå på 4026 mio. kr. Endvidere faldt handelsindtægterne til 938 mio. kr. fra 1346 mio. kr. mod et ventet fald til 786 mio. kr.

Nedskrivningerne på udlån gav en nettoindtægt på 43 mio. kr., hvor analytikerne estimerede en udgift på 89 mio. kr. I samme kvartal sidste år udgjorde Danske Banks nedskrivninger en nettoindtægt på 241 mio. kr.

- Udviklingen på de finansielle markeder var året igennem dog præget af stor usikkerhed. Det påvirkede vores handelsindtægter, og sammen med stigende omkostninger - blandt andet relateret til Estlandsagen, donationen på 1,5 mia. kr. og compliance - resulterede det i, at vi kom ud af 2018 med et lavere resultat, end vi havde forventet ved årets begyndelse, siger den midlertidige topchef.

MINDRE UDLODNING TIL AKTIONÆRERNE

Danske Banks aktionærer kan se frem til et udbytte på 8,50 kr. per aktie, hvilket er 1,50 kr. mindre end i 2017. Det er ligeledes lidt mindre end ventet blandt analytikerne, der ifølge estimater indsamlet af Ritzau Estimates havde imødeset et udbytte på 8,64 kr. per aktie.

Det udbetalte udbytte svarer til 51 pct. af nettoresultatet.

Danske Bank har fortsat en erklæret målsætning om at udbetales 40-60 pct. af bankens nettoresultat som udbytte.

I samme omgang melder banken, at der ikke kommer noget aktietilbagekøb i år. Dermed fortsætter stoppet for køb af egne aktier.

Den 2. februar 2018 satte Danske Bank gang i et aktietilbagekøbsprogram på 10 mia. kr. Banken nåede dog kun at købe egne aktier for 6,9 mia. kr., inden det blev skrinlagt 3. oktober sidste år.

Opkøbsprogrammet blev stoppet, da Finanstilsynet påbød banken at revurdere solvensbehovet for at kunne klare eventuelle erstatninger i forbindelse med hvidvasksagen i Estland. Tilsynet skønnede, at en polstring på 10 mia. kr. var ønskelig.

OVERSKUD I LAVERE NIVEAU FASTHOLDES

I år venter Danske Bank et nettoresultat på 14-16 mia. kr.

I 2018 var Danske Bank ude at nedjustere forventningerne til resultatet i 2018 senest i december til et resultat efter skal på 15 mia. kr. Begrundelsen var udfordrende forhold på de finansielle markeder, som især havde påvirket handelsindtægter på obligationsmarkederne negativt, men også de performancerelaterede gebyrer landede negativt påvirket. Derudover var Non-core påvirket negativt af en værdijustering på 0,2 mia. kr., fortalte banken.

Allerede i september var Danske Bank ude at skrue ned - den gang var det til et overskud efter skat på 16 til 17 mia. kr.

Forud for nedjusteringen var forventningen et resultat på 18 til 20 mia. kr. til 2018.

Tabel for Danske Banks regnskab for fjerde kvartal af 2018:

Mio. kr. Q4 18 Q4 18(e) Q4 17 FY 18 FY 18 (e) FY 17
Nettorenteindtægter 5895 5866 6108 23.571 23.542 23.806
Nettogebyrindtægter 4078 4026 4345 15.402 15.351 15.664
Handelsindtægter 938 786 1346 4676 4524 7087
Indtægter i alt 10.931 10.849 12.219 44.365 44.282 48.149
Omkostninger i alt 6243 6207 5757 25.011 24.975 22.722
Res. før nedskrivninger 4688 4675 6462 19.354 19.341 25.427
Nedskrivninger på udlån -43 89 -241 -650 -519 -873
Res. før skat, core 4731 4597 6703 20.004 19.869 26.300
Res. før skat, non-core -286 -200 27 -282 -196 -12
Resultat før skat 4445 4389 6729 19.722 19.665 26.288
Nettoresultat 3415 3410 5649 15.001 14.995 20.900

(e) = Medianestimat indsamlet af Ritzau Estimates blandt op til otte analytikere inden regnskabet.

Danske Banks forventninger til 2019:

Ved Q4
Nettoresultat, mia. kr. 14-16

/ritzau/FINANS

Charlotte Mackeprang

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯ 

Relaterede nyheder