Dantax A/S - Delårsrapport for perioden 1/7 2020 - 31/3 2021

Udgivet den 18-05-2021  |  kl. 13:16  |  

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2020 - 31. marts 2021

Resume:

Periodens resultat efter skat blev et overskud på 14,9 mio. kr., mod et underskud på 7,6 mio. kr. sidste år. Resultatet af primær drift udgør 0,3 mio. kr. efter skat og resultatet af finansielle poster udgør 14,6 mio. kr. efter skat. En del af selskabets overskydende likviditet er investeret i børsnoterede aktier. I perioden har der i gennemsnit været investeret 55 mio. kr. i aktier. Investeringen har i perioden givet et afkast på 18,7 mio.kr. før skat, svarende til et afkast på ca. 35 % for perioden. Forventningerne til årets resultat fastholdes til et overskud før finansielle poster i niveauet 0,5 - 1 mio. kr. efter skat. kr.

Dantax A/S

Peter Bøgh Jensen
CEO

Vedhæftet fil

Dantax jan kvt 2021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk