Delårsrapport 1. halvår 2020

Udgivet den 20-08-2020  |  kl. 07:00  |  

Fondsbørsmeddelelse nr. 162/2020
20. august  2020
Selskabsmeddelelse - Delårsrapport 1. halvår 2020

Nasdaq Copenhagen A/S
Nicolai Plads 6
1007 København K

Perioden i overskrifter

Selskabets omsætning og primær drift er i meget begrænset omfang påvirket af coronakrisen. Omsætningen er steget med 9,3% og den primære drift er forbedret med 8,1%.

Omsætningen andrager 89,2 mio. DKK for 1. halvår 2020 mod 81,6 mio. DKK for 1. halvår 2019- Det er en stigning på 9,3%.Resultat af primær drift udgør 54,2 mio. DKK for 1. halvår 2020 mod 50,1 mio. DKK for 1. halvår 2019. Det svarer til en stigning på 8,1%.Resultat før skat og værdireguleringer udgør 38,9 mio. DKK for 1. halvår 2020 mod 35,3 mio. DKK for 1. halvår 2019. Det svarer til en stigning på 10,1%.Værdien af investeringsejendomme er samlet opskrevet med 20 mio. DKK, som følge af stigende huslejeindtægter på selskabets boligejendomme. Der er ingen ændringer i afkastprocenter.Resultat før skat udgør 58,9 mio. DKK for 1. halvår 2020 mod 80,6 mio. DKK for 1. halvår 2019.Likvide beholdninger udgør 60,7 mio. DKK pr. 30.6.2020. Hertil skal tillægges committede kreditfaciliteter på ca. 25 mio. DKK, der er udnyttet med ca. 12,5 mio. DKK.Selskabets LTV er på 49,18%. Langfristede lånetilsagn og rentesikringer betyder, at selskabets kapitalstruktur fortsat er solid.Koncernens egenkapital udgør 1.220,2   mio. DKK.

Forventninger til 2020
Der forventes et resultat før skat på 97-105 mio. DKK. Opblussen af coronakrisen og værdireguleringer ved årets udgang kan påvirke tallene.

Udviklingen i Prime Office A/S i perioden 1. januar 2020 til 30. juni 2020

      Udvikling i %
      1.halvår 2019
RESULTATOPGØRELSE 1. halvår 2020 1. halvår 2019 1.halvår 2020
Beløb i 1.000 DKK      
 

Omsætning
   89.237   81.673  

9,3%
 

Driftsomkostninger
   
 -25.604
   
-24.662
 

3,8%
 

Bruttoresultat
  63.633    57.011  

11,6%
Bruttomargin 71,3% 69,8% 2,2%
 

Salgs-og adm.omkostninger
   
 -9.457
   
 -6.915
 

36,8%
 

Resultat af primær drift
  54.176    50.096  

8,1%
(overskudsgrad primær drift) 60,7% 61,3% -1,0%
 

Finansielle poster netto
   
-15.285
 
-14.766
 

3,5%
 

Resultat før skat og værdireguleringer
   38.891    35.330  

10,1%
Værdireguleringer af investeringsejendomme 20.003 45.288  
 Resultat før skat  58.922 80.618   
Andre nøgletal      
 

Aktiver i alt
  3.046.844    2.590.558  
 

Egenkapital
  1.220.241    1.009.140  
Soliditet 40,05% 38,95%  
LTV (realkredit/vurdering) 49,18% 50,96%  

For yderlige oplysninger kontakt venligst

Mogens Vinther Møller

Administrerende direktør

Tlf. + 45 87 33 89 89

Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investorer mulighed for at investere i tyske ejendomme. Prime Office A/S har sammensat en portefølje, der består af tre segmenter
bolig-kontor og erhvervsejendomme med hovedvægt i større nordtyske byer.

Vedhæftede filer

Prime Office 1 halvår 2020 Fondsbørsmeddelse _Delårsrapport Prime Office 30062020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder