Delårsrapport for 1. kvartal 2020

Udgivet den 28-05-2020  |  kl. 13:48  |  


Meddelelse nr. 6 - 2020   til Nasdaq Copenhagen   

2020.05.28


Delårsrapport for 1. kvartal 2020

Omsætningen udgør for 1. kvartal 2020 i alt 970,3 mio. kr., hvilket er 100,8 mio. kr. eller 11,6% højere end i 1. kvartal 2019, hvoraf 9,6 mio. kr. hidrører fra tilkøbt virksomhed. I 1. kvartal 2020 var der én arbejdsdag mere sammenlignet med sidste år. Godt vejrlig i 1. kvartal 2020 har medført gode produktionsvilkår for byggeindustrien.

I forhold til 1. kvartal 2019 er bruttomarginen i 1. kvartal 2020 faldet med 0,7 %-point som følge af salg af produkter med lavere margin samt øget projektsalg i 1. kvartal 2020.

Resultat af primær drift (EBIT) udgør i 1. kvartal i alt 51,8 mio. kr. og overskudsgraden 5,3 % mod henholdsvis 42,3 mio. kr. og 4,9 % i 1. kvartal 2019. Den øgede indtjeningsmargin er opnået via omsætningsvækst.

Resultat før skat (EBT) i 1. kvartal 2020 på 49,6 mio. kr. er 9,1 mio. kr. højere end i 1. kvartal sidste år som resultat af omsætningsvæksten.

Koncernens samlede aktiver pr. 31. marts 2020 udgør 2.284,3 mio. kr., hvilket er 34,6 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt i 2019. Reduktionen kan henføres til materielle anlægsaktiver.

Koncernens egenkapital udgør pr. 31 marts 2020 i alt 889,3 mio. kr. eller 117,8 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2019. Soliditetsgraden udgør 38,9 % mod 33,3 % pr. 31. marts 2019.

Pengestrømme fra driftsaktiviteten i 1. kvartal 2020 udgør 31,2 mio. kr., hvilket er 15,9 mio. kr. højere end i samme periode sidste år primært som følge af større indtjening. Investeringer i 1. kvartal 2020 udgør 10,9 mio. kr. mod 7,0 mio. kr. i 1. kvartal 2019.

Den rentebærende nettogæld udgør pr. 31. marts 2020 i alt 501,8 mio. kr. mod 725,3 mio. kr. på samme tidspunkt i 2019.

Det er p.t. uklart, i hvilket omfang selskabet vil blive påvirket af COVID-19-udbruddet. Baseret på nuværende viden, og under forudsætning om fortsat rimelig aktivitet i byggebranchen, fastholdes forventning til resultat før skat på 170-180 mio. kr. som udmeldt 21. februar 2020. I 2019 realiserede Brødrene A & O Johansen A/S et resultat før skat på 168,4 mio. kr.

For yderligere information kontakt venligst:

Adm. direktør Niels A. Johansen
Finansdirektør Per Toelstang
Brødrene A & O Johansen A/S
Rørvang 3
2620 Albertslund
Tlf.: 70 28 00 00


Vedhæftet fil

Delaarsrapport for Q1 2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder