Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2019 - 31. marts 2020

Udgivet den 26-05-2020  |  kl. 12:06  |  Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2019 - 31. marts 2020

Resume:

Periodens resultat blev et underskud på 7,6 mio. kr. mod et overskud på 1,4 mio. kr. sidste år. Resultat af primær drift udgør et underskud på 0,4 mio. kr. og resultat af finansielle poster udgør et negativt resultat på 7,2 mio. kr. efter skat.  
 En del af selskabets overskydende likviditet er investeret i børsnoterede aktier. I perioden har der gennemsnitligt været investeret 50 mio. kr. Investeringen har i perioden givet et negativt afkast på 9,2 mio. kr. før skat, svarende til et afkast på -18,4%.
 Det negative resultat for perioden er primært en følge af Covid-19 pandemien. Efterspørgslen er faldet, og uroen på de finansielle markeder har medført det negative resultat af værdipapirbeholdningen.   
 Forventningerne til årets resultat fastholdes til et underskud, før finansielle poster, i niveauet 1 mio. kr. efter skat.


Dantax A/S

Peter Bøgh Jensen

CEO


Vedhæftet fil

Dantax Q3 2019 20

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk