DFDS A/S: FORLØB AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING, 14. MAJ 2018

Udgivet den 14-05-2018  |  kl. 09:11  |  
Selskabsmeddelelse
 

Forløb af ekstraordinær generalforsamling, 14. maj 2018

Der blev tidligere i dag afholdt en ekstraordinær generalforsamling, som bemyndigede bestyrelsen til at godkende en kapitalforhøjelse. Forhøjelsens formål er at tilpasse DFDS' kapitalstruktur til det målsatte interval og bevare finansiel fleksibilitet i forlængelse af aftalen om at købe 98,8% af U.N. Ro-Ro, Tyrkiets største operatør af fragtfærge-ruter, der forbinder Europa og Tyrkiet.

Den ekstraordinære generalforsamling godkendte to forslag:

En forhøjelse af DFDS A/S' (Selskabet) aktiekapital uden fortegningsret for Selskabets aktionærer. Bestyrelsen blev bemyndiget til indtil 30. juni 2019 at forhøje Selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK 100.000.000 til markedskurs ved udstedelse af nye aktier.

             
            Følgende bemyndigelse blev godkendt til indsættelse som nyt pkt. 3.7 i Selskabets vedtægter: Bestyrelsen er indtil den 30 . juni 2019 bemyndiget til ad en eller flere omgange at forhøje Selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK 100.000.000 til mindst markedskurs ved udstedelse af nye aktier uden fortegningsret for Selskabets aktionærer. Der kan ikke ske delvis indbetaling. De nye aktier skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn. Aktierne skal i øvrigt i enhver henseende være stillet som hidtidige aktier, herunder med hensyn til indløselighed og indskrænkninger i omsættelighed.

Dirigenten blev bemyndiget til med substitutionsret at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen og foretage sådanne ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget med henblik på registrering eller godkendelse af det vedtagne.

Der fremkom ikke andre væsentlige oplysninger på generalforsamlingen.

Kontakt
Torben Carlsen, CFO +45 33 42 32 01
Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5 -12 of the Norwegian Securities Trading Act. DK_EGM_nr_39_14_05_2018


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: DFDS A/S via Globenewswire

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Strategier du kan handle

Navn
 
+/-(%)
 
Tid

 
9,62%
 
10:15:01

 
8,93%
 
10:15:01

 
8,41%
 
10:15:01

 
3,64%
 
10:15:01

 
1,18%
 
10:15:01

Copytrading - kopier handler fra ovenstående strategier så de eksekveres live på din egen konto.
Læs mere her.

 

Seneste nyheder