DK/Nordea: Global usikkerhed vil påvirke godt rustet dansk økonomi

Udgivet den 28-01-2019  |  kl. 08:55  |  

Usikkerheden har slået rod i den globale økonomi, og det kan ikke undgå at ramme en lille åben økonomi, som den danske.

Det vurderer Nordeas chefanalytiker Jan Størup Nielsen i bankens seneste prognose - "Economic Outlook".

Han pointerer dog, at den danske økonomi i modsætning til tidligere er godt rustet til at modstå en international afmatning, og bankens skøn for centrale økonomiske størrelser i den danske økonomi - BNP, ledighed, inflation og privatforbrug - er da heller ikke ændret meget siden prognosen fra september.

Nordea venter, at væksten i 2018 vil have været den laveste, siden opsvinget startede i 2013. Konkret skønner banken en vækst på 0,9 pct. for 2018 - lidt lavere end de 1,0 pct., der var skønnet i bankens prognose fra september.

- Den gode nyhed er dog, at opbremsningen langt hen ad vejen skyldes engangseffekter, der ikke rokker ved det underliggende billede af en fortsat solid fremgang i dansk økonomi, skriver banken, der vurderer, at det er en endnu bedre nyhed, at den fremgang, der har været, ikke har givet anledning til store ubalancer i økonomien.

BNP-skønnene for indeværende år og næste år er da også uændrede i forhold til september og ligger på henholdsvis 1,8 pct. og 1,7 pct.

Nordea vurderer, at væksten i de kommende år vil være drevet af øget forbrug i husholdningerne og en stigende investeringsaktivitet i virksomhederne.

- Det er den indenlandske del af økonomien, der skal bære væksten, pointerer storbanken, der samtidig gør opmærksom på, at der er usikkerhed om eksporten som følge af stigende protektionisme og aftagende efterspørgsel hos vore vigtigste samarbejdspartnere.

Der er ikke de store ændringer i Nordeas skøn for de centrale økonomiske størrelser i dansk økonomi.

Der ventes fortsat fald bruttoarbejdsløsheden, der frem mod 2020 ventes at falde fra 107.000 i 2018 til 92.000 i 2020. Det er stort set uændret fra bankens september prognose.

En bruttoledighed på omkring 100.000 svarer efter Nordeas vurdering til det langsigtede ligevægtsniveau.

Nordea har siden september nedjusteret skønnet for inflationen i år og de kommende to år op til 0,3 pct.point. Nu skønnes en inflation på 0,8 pct. i 2018, stigende til 1,2 pct. og 1,5 pct. de følgende to år.

Væksten i privatforbruget ses i indeværende og næste år at lande på 2,0 pct. Det er lidt lavere end skønnet for 2018, der er på 2,4 pct.

/ritzau/FINANS

Claus Mikkelsen

Tags:  macro❯  Danmark❯ 

Relaterede nyheder