EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S - Foreløbige hovedtal for 1. kvartal 2021

Udgivet den 09-04-2021  |  kl. 07:55  |  

Den 9. april 2021

Selskabet oplyser de foreløbige hovedtal for 1. kvartal 2021. Flere poster vil kunne påvirkes i den endelige opgørelse herunder af valutakursopgørelse, skat mv.

Ledelsen forventer, at resultatet for 1. kvartal 2021 før kurs- og værdireguleringer og skat (EBVAT) vil blive DKK 4,5 mio. Resultat før kurs- og værdireguleringer og skat (EBVAT) for 2021 forventes på nuværende tidspunkt at ligge i det tidligere udmeldte interval på DKK 18,5-20,0 mio.

Resultatet forventes at blive påvirket negativt af tabshensættelser på erhvervsdebitorer med DKK 0,5 mio.

Nogle af erhvervslejerne i selskabet har ikke haft likviditet til at betale deres leje i 1. kvartal 2021, hvilket skyldes, at udbetalingen af covid-19-hjælpepakkerne fra den tyske stat går meget langsomt. Med baggrund i, at der i december 2020 blev vedtaget nye hjælpepakker, forventer EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S, at dele af den tilgodehavende husleje bliver betalt i løbet af de næste måneder. Ledelsen mener fortsat ikke, at det på nuværende tidspunkt er muligt at vurdere, om covid-19-situationen vil få tomgangen til at stige og dermed påvirke EBVAT, hvorfor risikoen ikke indregnes yderligere i forventningerne for 2021.

Den foreløbige værdiregulering af selskabets ejendomme ligger på DKK 8,0 mio. for perioden 1. januar - 31. marts 2021. Den positive værdiregulering vil kunne tilskrives at selskabet på trods af covid-19 er lykkedes med at gennemføre lejeforhøjelse på erhvervslejemål. Desuden bidrager ombygning af lagerlokaler til boliglejemål, da denne har givet en væsentlig forøgelse af lejen.

De endelige tal for 1. kvartal offentliggøres i periodemeddelelsen den 27. maj 2021.

Med venlig hilsen
EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S

Certified Adviser: Clearwater International K/S

Kontakt vedr. ovenstående kan rettes til:

Bestyrelsesformand i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S:
Knud Lomborg - 20 98 50 60

Direktør i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S:
Thorkild Steen Sørensen - 76 25 01 46

eller

Clearwater International K/S 
Jakob Tolstrup Kristensen - 70 22 50 33


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder