Finanskalender for Investeringsforeningen Sparinvest

Udgivet den 20-01-2021  |  kl. 14:17  |  

ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg offentliggør hermed finanskalender 2021 for Investeringsforeningen Sparinvest:


Onsdag den 17. marts 2021          Offentliggørelse af årsrapport 2020

Onsdag den 14. april 2021            Ordinær generalforsamling

Fredag den 27. august 2021         Offentliggørelse af halvårsrapport 2021


Der gøres opmærksom på, at fristen for indsendelse af forslag til behandling på den ordinære generalforsamling er 1. februar 2021, jf. § 14, stk. 8 i foreningens vedtægter. Eventuelle forslag skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen på følgende adresse:

ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg
Under Krystallen 1
1780 København V
Att. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Sparinvest

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til direktør Niels Solon, tlf.nr. 36 34 75 03.

Med venlig hilsen

Niels Solon
Direktør, ID-Sparinvest, Filial af Spainvest S.A., Luxembourg


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder