Forløb af ordinær generalforsamling 2021 i Conferize A/S

Udgivet den 12-05-2021  |  kl. 14:27  |  

Selskabsmeddelelse Nr. 8/2021
København, 12. maj 2021


Forløb af ordinær generalforsamling 2021 i Conferize A/S

Onsdag d. 12. maj 2021 kl. 16.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Conferize A/S med følgende dagsorden:

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab. Valg af bestyrelse. Genvalg af Claus Bretton-Meyer til bestyrelsenGenvalg af Laura Lindahl til bestyrelsenGenvalg af Rolf Jan Lynge Olsen til bestyrelsenGenvalg af Nicolai Bille Krogh til bestyrelsen Valg af revisor.Forslag for bestyrelsen. Ophævelse Selskabets Vederlagspolitik og retningslinjer for incitamentsaflønningBemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af warrants Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.Eventuelt.

Ad punkt 1.
Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad punkt 2.
Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2020.

Ad punkt 3.
Generalforsamlingen godkendte forslaget om, at årets underskud på DKK 9.253.222 overføres til
egenkapitalen.

Ad punkt 4a.-4d.
De eksisterende bestyrelsesmedlemmer Claus Bretton-Meyer, Laura Lindahl, Rolf Jan Lynge Olsen og Nicolai Bille Krogh blev genvalgt til bestyrelsen.

Ad punkt 5.
Generalforsamlingen genvalgte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

Ad punkt 6a.
Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens forslag om at selskabets nuværende vederlagspolitik ophæves med henblik på at forenkle selskabets administration, nu hvor selskabsloven ikke længere stiller krav herom.

Ad punkt 6b.
Generalforsamlingen tilsluttede sig, at bestyrelsens eksisterende bemyndigelse i vedtægternes pkt. 4.5 til at udstede tegningsretter (warrants) forhøjes med 7.845.685 stk., således at bestyrelsen fremadrettet samlet set kan udstede warrants i henhold til selskabslovens §169 til medlemmer af selskabets bestyrelse, direktion, medarbejdere samt konsulenter i Selskabet med ret til tegning af op til nominelt DKK 1.159.568,5 aktier á nom. DKK 0,10 - samt at foretage de dertil hørende kapitalforhøjelse uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.

Generalforsamlingen tilsluttede sig samtidigt, at bemyndigelsen forlænges til at gælde i perioden frem til 11. maj 2026.

Ad punkt 7.
Generalforsamlingen bemyndigede generalforsamlingens dirigent til at anmelde det besluttede til registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Claus Bretton-Meyer som formand.***
Cvr. nr. 34472742 conferize.com/investor

Certified Adviser
Selskabets Certified Adviser er Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Gert Mortensen, Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 30 73 06 67, gmm@bakertilly.dk.

Investorkontakt
Søren Dalsgaard Hansen, CFO i Conferize A/S, +45 31 21 17 26, ir@conferize.com

Vedhæftet fil

Selskabsmeddelelse 2021-08 Forløb af oGF

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder