Forløb af ordinær generalforsamling.

Udgivet den 17-03-2021  |  kl. 19:35  |  

Fondsbørsmeddelelse 5/2021

I henhold til tidligere advisering har Djurslands Bank A/S afholdt ordinær generalforsamling
den 17. marts 2021. Generalforsamlingen blev afholdt fuldstændig elektronisk grundet
COVID-19 restriktionerne.

På generalforsamlingen blev alene behandlet spørgsmål i henhold til dagsordenen i
selskabsmeddelelse nr. 2/2021 af 22. februar 2021.

Dagsordenspunkterne fremlagt og indstillet af repræsentantskab og bestyrelse blev alle
godkendt som anført efterfølgende. Advokat Erik Jensen, Holst Advokater, var af
repræsentantskabet valgt til dirigent for generalforsamlingen.

Årsberetning, årsregnskab og overskudsfordeling
Ledelsens beretning blev fremlagt og årsregnskab samt overskudsfordeling blev godkendt,
herunder at banken ikke udbetaler udbytte for regnskabsåret 2020, som følge af
myndighedernes opfordring hertil.

Vederlagsrapport og vederlagspolitik
Bankens vederlagsrapport og vederlagspolitik blev fremlagt og godkendt.

Valg til repræsentantskabet
På generalforsamlingen blev nyvalgt 2 og genvalgt 16 medlemmer til repræsentantskabet.
Repræsentantskabet består af 50 medlemmer, og sammensætningen fremgår af
www.djurslandsbank.dk.

Valg af revisor
PricewaterhouseCoopers (PwC), blev valgt som revisor.

Bemyndigelser til bestyrelsen
Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til

erhvervelse af indtil 10% af bankens aktiekapital i egne aktier til eje eller pant.indtil næste ordinære generalforsamling at optage ny ansvarlig kapital op til en
ramme på 100 mio. kr. i form af hybrid kernekapital og / eller ansvarlig lånekapital.

Vedtægtsændringer
Generalforsamlingen vedtog følgende vedtægtsændringer

Tidsfristen i vedtægtens §2 stk. 2 og stk. 3 for den 5-årige bemyndigelse til
bestyrelsen om udvidelse af aktiekapitalen med nom. 27 mio. kr. til i alt 54 mio. kr.
blev forlænget til 2026.Ændring af vedtægternes §7 og §15, stk. 4.
I begge paragraffer ændres begrebet "årsregnskab" til "årsrapport".Ændring af vedtægternes §7.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling ændres fremover til at omfatte nyt
dagsordenspunkt 4, "Præsentation af og vejledende afstemning om
vederlagsrapport".

På generalforsamlingen fremkom der ikke yderligere oplysninger, der skal offentliggøres.

Evt. spørgsmål hertil kan rettes til bankdirektør Lars Møller Kristensen eller vicedirektør
Jesper Vernegaard.


Venlig hilsen
Djurslands Bank


Vedhæftet fil

05-2021 Forløb generalforsamling 17. marts 2021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk