Forløb af Ordinær Generalforsamling i Conferize A/S

Udgivet den 15-04-2024  |  kl. 08:41  |  


Selskabsmeddelelse nr. 10/2024
København, den 15. april 2024

Forløb af Ordinær generalforsamling i Conferize A/S

Mandag d. 15. april 2024 kl. 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Conferize med følgende dagsorden:

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab. Valg af bestyrelse. Rolf Lynge Olsen - ønsker genvalgMorten Schwartz Nielsen - ønsker genvalgStaffan Pär Gunnar Lindgren - ønsker genvalgJan Bo Sørensen - ny kandidat Valg af revisor. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.Eventuelt

AD. punkt 1. Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

AD. punkt 2. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2023.

AD. punkt 3. Generalforsamlingen godkendte forslaget om, at årets underskud på DKK 18.641.049 overføres til egenkapitalen.

AD. punkt 4. Generalforsamlingen valgte alle opstillede kandidater.

AD. punkt 5. Generalforsamlingen genvalgte Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

AD. punkt 6. Der var ingen forslag til behandling fra bestyrelsen eller aktionærer.

AD. punkt 7. Generalforsamlingen bemyndigede generalforsamlingens dirigent til at anmelde det besluttede til registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Rolf Jan Lynge Olsen som formand.

***

Conferize A/S Cvr. nr. 34472742 conferize.com/investor/

Certified Adviser
Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310)
Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 3345 1000.

Investor Kontakt
Direktør, Bo H. Iversen, + 45 20 86 97 29, bhi@conferize.com

Vedhæftet fil

Nr 10 Conferize AS - Forløb af Ordinær generalforsamling.docx

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk