Gabriel Holding A/S realiserer en omsætning på 727,3 mio. kr. og et resultat før skat på 32,0 mio. kr.

Udgivet den 12-11-2020  |  kl. 10:24  |  

Resumé

Koncernens omsætning steg i regnskabsåret med 3% til 727,3 mio. kr.

Eksportandelen udgjorde 86% mod 89% sidste år.

Koncernens omsætning steg i regnskabsårets første halvår med 22% til rekordstore 418,0 mio. kr. (343,7 mio. kr.). Væksten i halvåret var som forventet og realiseret gennem solide vækstrater i Europa og Nordamerika.

Udbrud af Coronavirus (Covid-19) og de markedsmæssige begrænsninger og konsekvenser heraf betød, at forudsætningerne for vækst blev væsentligt forandret og satte således sit præg på det 2. halvår.

Globale begrænsninger i distributionsmulighederne i 3. kvartal betød, at der realiseredes en omsætningstilbagegang på 22% mens stabilisering i 4. kvartal betød at omsætningstilbagegangen i kvartalet blev på 10%. Samlet realiseredes således en omsætningstilbagegang i 2. halvår på 15%.

Resultat før skat for regnskabsåret blev 32,0 mio. kr. (62,9 mio. kr.).

I årsrapporten for 2018/19 forventede ledelsen for regnskabsåret 2019/20 en vækst i omsætningen på 15-20% og en stigning i resultat før skat på 10-15%.

Som følge af udbrud af Coronavirus (Covid-19) blev forventningerne imidlertid suspenderet i marts måned. Guidance blev genetableret i april og siden opjusteret i juni og august.

Koncernens samlede resultat efter skat blev 25,0 mio. kr. (49,0 mio. kr.).

Forventninger til fremtiden

Udbrud af Covid-19 begrænser i høj grad sigtbarheden i markedet og betyder en høj risiko for hurtige skift i de markedsmæssige forudsætninger.

I årets forventninger ligger til grund at det globale marked for erhvervsmøbler forventes at være stabilt omend på et lavere niveau end for 12 måneder siden.

På baggrund af koncernens fortsat udbyggede og konstant stigende indsats i udviklings- og salgsaktiviteter, og en fortsat stærk salgspipeline, forventes en vækst i omsætningen til i niveauet 760-790 mio. kr. (725 mio. kr. i 2019/20).

Omsætningen i sammenligningsåret (2019/20) var væsentligt forskelligt i henholdsvis første og andet halvår. Det forventes derfor, at omsætningsudviklingen i første halvår af regnskabsåret 2020/21 vil være negativ, og tilsvarende positiv i årets 2. halvår. Resultat før skat forventes at blive i niveauet 50-55 mio. kr. (32 mio. kr.).

Resultatforventningerne er et udtryk for at gennemførte omkostningstilpasninger bidrager til en forbedring af resultaterne, men fortsat investering i fremtidig vækst gør, at resultaterne ikke til fulde er tilbage på niveau fra før Covid-19. Som det er tilfældet medomsætningsudviklingen, må der også for resultat før skat forventes store forskelle på første og andet halvår af regnskabsåret 2020/21.

De samlede forventninger til regnskabsåret 2020/21 udgør en omsætning i niveauet 760-790 mio. kr. og et resultat før skat i niveauet 50-55 mio. kr.

Det bemærkes at forventningerne er behæftet med en høj grad af usikkerhed som følge af Covid-19, og baseres på et generelt stabilt marked,  og at koncernens forventede omsætningsvækst kan påvirkes af udsving i konjunkturerne på de primære markeder.

Bestyrelsen indstiller følgende til generalforsamlingen i Gabriel Holding A/S den 10. december 2020:

Der udloddes et udbytte på kr. 5,0 pr. aktie a kr. 20.Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Kjær Jacobsen, Hans O. Damgaard, Søren B.   Lauritsen og Pernille Fabricius som selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.Bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier op til en samlet nominel værdi på i alt kr. 7.560.000, svarende til 20% af selskabets aktiekapital.Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.Årsrapporten indstilles til godkendelse på selskabets generalforsamling torsdag den 10. december 2020 kl. 14.00 i Aalborg.

Den officielle årsrapport offentliggøres på selskabets hjemmeside, og den trykte udgave af årsrapporten foreligger senest den 27. november 2020 på selskabets kontor.

Vedhæftet fil

Gabriel Holding AS - Meddelelse nr. 14 - Årsrapport 2019-20

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

17:08 Booking varsler beskeden stigning i bestilte overnatninger - aktie dykker
17:03 Fredagens aktier: C25 haltede efter udlandet - Mærsk sendt ned og Netcompany hacket
17:00 Fredagens obligationer: Rentestigninger blev afløst af fald
16:54 Amerikansk rumfartsselskabs aktie flyver til månen efter vellykket landing
15:41 USA/åbning: Afdæmpede stigninger efter torsdagens fest - Nvidia fortsætter op
15:32 Amerikansk mediagigant bakker over 9 pct. efter skuffende indtjening
15:22 Netcompany-aktie dykker efter bekræftet hackerangreb
15:13 Hackere lækker kildekode og passwords fra Netcompany: Truer den danske stat
15:02 Valuta: Pund tager revanche mod dollar for første gang siden januar
14:33 USA/tendens: Rolig åbning i udsigt efter torsdagens aktiefest
14:27 ECB's Simkus finder plads til en pengepolitisk lempelse til sommer
14:25 ISS får lavere kursmål hos Carnegie
13:52 Effekten fra ECB's renteforhøjelser har ifølge direktionsmedlem toppet
13:24 Greenmobility nedjusterer til 2023: Justeret praksis udskyder indtjening til senere
12:52 Europa/aktier: Europæiske aktier halter efter amerikansk aktiefest
11:53 Genmab får løftet anbefaling til "outperform" fra "market perform" hos BMO
11:51 Aktier/middag: Fortsat mat stemning i C25 - ISS i bunden igen
11:35 Obligationer/middag: Renten fortsætter frem - stærke aktiemarkeder kan få Fed til at tøve
11:31 Novos Wegovy kan løfte USA's vækst, mener Goldman
10:06 Tyske selskabers syn på forretningsklimaet er lysere i februar