Generalforsamling

Udgivet den 23-03-2021  |  kl. 08:38  |  

Til NASDAQ Copenhagen A/S                                                                                            23. marts 2021

                                                                                                                                     Meddelelse nr. 34/2021

Generalforsamling

Den 23. marts 2021 blev der afholdt generalforsamling i Jyske Realkredit A/S. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning, og årsrapporten for 2020 samt forslag til anvendelse af overskud blev godkendt.

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt, Niels Erik Jakobsen, Lars Waalen Sandberg, Per Skovhus samt Peter Schleidt til bestyrelsen.

Som selskabets revisor blev Ernst & Young genvalgt.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Niels Erik Jakobsen som formand og Lars Waalen Sandberg som næstformand.

Med venlig hilsen
Jyske Realkredit

p.f.v.

Carsten Tirsbæk Madsen
Adm. direktør

                                                             


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk