GrønlandsBANKEN A/S opjusterer forventningerne til årets resultat for 2020

Udgivet den 20-10-2020  |  kl. 09:21  |  

Til Nasdaq OMX Copenhagen
20. oktober 2020
Meddelelse nr. 12/2020GrønlandsBANKEN A/S opjusterer forventningerne til årets resultat for 2020

GrønlandsBANKEN opjusterer forventningerne til resultatet før skat for 2020 til niveauet 110 - 125 mio. kr. mod tidligere 100 - 120 mio. kr.

GrønlandsBANKENs forventninger til resultatet før skat for 2020 blev i forbindelse med Q1-2020 den 6. maj 2020 udvidet til at ligge i intervallet 80 - 120 mio. kr.  som følge af COVID-19 situationen. 

Forventningerne er dog senest den 27. juli 2020 justeret til at ligge i intervallet 100 - 120 mio. kr. med baggrund i en reduceret markedsrisiko på bankens beholdning af værdipapirer, den forretningsmæssige udvikling og at banken ikke har registreret nogen væsentlige tab som følge af COVID-19 situationen.

Den aktuelle opjustering af intervallet til 110 - 125 mio. kr.  sker primært med baggrund i en fortsat tilfredsstillende indtjening og at banken fortsat ikke har registreret nogen væsentlig tab som følge af COVID-19 situationen.

GrønlandsBANKEN offentliggør regnskabet for årets første 9 måneder den 29. oktober 2020.Med venlig hilsen
GrønlandsBANKEN

Martin Kviesgaard
Bankdirektør
Direkte tlf. + 299 34 78 02, e-mail: mbk@banken.gl

Vedhæftet fil

12.Forventning til 2020 ved Q3_DK

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder