GrønlandsBANKENs rapport for 1. halvår 2020

Udgivet den 19-08-2020  |  kl. 14:13  |  


Et første halvår præget af COVID-19

Første kvartal medførte en større usikkerhed omkring den økonomiske udvikling i Grønland relateret til følgerne af COVID-19. Andet kvartal har dog vist en positiv ændring i risikovurderingen på kredit- og markedsrisici, og den forretningsmæssige udvikling i sidste del af andet kvartal har vist tegn på fremgang.

GrønlandsBANKENs resultat før skat lyder på kr. 55,7 mio. for første halvår af 2020, mod kr. 69,4 mio. i første halvår af 2019.

Isoleret for andet kvartal udgør resultat før skat tilfredsstillende kr. 39,1 mio. mod kr. 16,6 mio. i første kvartal.

Resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger udgør kr. 72,9 mio. mod kr. 71,6 mio. året før.

Nettorente- og gebyrindtægter er på tkr. 159.435 mod tkr. 158.894 i samme periode i 2019.

De samlede omkostninger og afskrivninger udgør tkr.  88.756 mod tkr. 90.175 i første halvår 2019.

Kursreguleringer udviser ved udgangen af juni 2020 et kurstab på tkr. 7.330 mod en kursgevinst på tkr. 2.593 i samme periode i 2019.

Nedskrivninger på udlån og garantier udviser en stigning på tkr. 5.058 i forhold til 1. halvår af 2019 og udgør for halvåret tkr. 9.845. Nedskrivninger og hensættelser udgør 0,2 % af bankens samlede udlån og garantier.

Kapitalprocent og kernekapitalprocent på 23,3 og solvensbehov på 11,6 %

Banken reviderede den 27. juli 2020 sit forecast for årets resultat før skat til niveauet kr. 100-120 mio. På baggrund af udviklingen i første halvår fastholdes forventningerne til et resultat før skat i niveauet kr. 100-120 mio. mod kr. 150,5 mio. i 2019.

Vedhæftet fil

10.Q2 2020_DK

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk