Halvårsrapport 2020 og fornyede forventninger til 2020 - Resultatfremgang på trods af Covid-19

Udgivet den 25-08-2020  |  kl. 07:57  |  

Selskabsmeddelelse nr. 5/2020

Intern viden


Covid-19-pandemien og den midlertidige nedlukning af det danske samfund satte sit tydelige præg på første halvår af 2020. Fortsatte forbedringer af indtjeningen på Gyldendal-gruppens forretningsområder har imidlertid haft større effekt på halvårsregnskabet, og på trods af Covid-19 situationen blev resultat af primær drift (EBIT) forbedret med 18 mio. kr. i forhold til første halvår 2019.

Omsætningen steg i første halvår 2020 med 2,7% og blev 386 mio. kr. mod 376 mio. kr. i 2019. Resultat af primær drift blev -17 mio. kr. mod -35 mio. kr. i 2019, og periodens resultat blev -17 mio. kr. (-30 mio. kr. i 2019).

Covid-19 situationen medførte for Gyldendal en negativ resultateffekt i første halvår på 20 mio. kr. Covid-19 har især påvirket mentor-aktiviteterne, som traditionelt har været baseret på fysisk en-til-en lektiehjælp i private hjem, og dattervirksomheden Substy, som afvikles som konsekvens af Covid-19 situationen. Korrigeret for den negative effekt af Covid-19 situationen ville første halvår i 2020 udvise et driftsoverskud på 3 mio. kr.:


Udvikling korrigeret for Covid-19 (mio. kr.) Omsætning
30/6 2020
Omsætning
30/6 2019
EBIT
30/6 2020
EBIT
30/6 2019
Rapporteret for første halvår 386 376 -17 -35
Effekt af Covid-19 15   20  
Korrigeret for
effekt af Covid-19

401

376

3

-35


Der er således opnået en underliggende resultatforbedring på 35-40 mio. kr. i forhold til første halvår 2019. Forbedringen kan primært henføres til forbedrede dækningsgrader og reducerede omkostninger i forlagsaktiviteterne på det private marked (trade). Integrationen af dattervirksomheden Rosinante & Co i moderselskabet har medført betydelige omkostningsreduktioner samtidig med, at omsætningen på trade-markedet er fastholdt.


Adm. direktør Morten Hesseldahl udtaler om første halvår:

"Det har på mange måder været et mærkeligt halvår. Men Covid-19 situationen har skubbet yderligere til den igangværende digitalisering med stigende forbrug af streaming og stigende køb på nettet. Vi har i første halvår trods usikkerheden forårsaget af Covid-19 situationen valgt at sætte mange digitale skibe i søen med store investeringer i bl.a. Studybox, Chapter og Gyldendal Stereo. Jeg er glad og stolt over, at vores ledere og medarbejdere har kunnet gennemføre alt dette under de vanskelige vilkår - og at vi samtidig fortsætter med at forbedre den underliggende indtjening."

Første halvår 2020 var i øvrigt kendetegnet ved:

Markant vækst i digitalt salgFald i salg af trykte bøgerNegativ resultateffekt af Covid-19 situationen på 20 mio. kr., herunder afvikling af SubstyLancering af Studybox og etablering af Chapter


Gyldendals finansielle forventninger til 2020

Ved regnskabsårets begyndelse forventede Gyldendal en omsætning i 2020, der var lidt højere end i 2019 (881 mio. kr.), og et driftsresultat (EBIT), som var på samme niveau som driftsresultatet efter særlige poster i 2019 (22 mio. kr.). På grund af usikre markedsudsigter og den forøgede prognoseusikkerhed foranlediget af Covid-19 situationen suspenderedes forventningerne til den finansielle udvikling i 2020 ved selskabsmeddelelse nr. 2 den 24. marts 2020.

Prognoseusikkerheden vurderes fortsat som betydeligt forøget, særligt i tilfælde af opblussen af en anden Corona-bølge, og den finansielle udvikling i regnskabsåret 2020 er derfor behæftet med større usikkerhed end sædvanligt.

Baseret på udviklingen i første halvår 2020, herunder Covid-19 situationens indvirkning på Gyldendal-gruppens forretningsområder, forventes for regnskabsåret 2020 en omsætning på samme niveau som i 2019 (881 mio. kr.)

I andet halvår forventes også en negativ effekt af Covid-19 situationen, men effekten forventes på nuværende tidspunkt at blive mindre end i første halvår. For hele året 2020 forventes Covid-19 situationen at påvirke driftsresultatet i mentor-aktiviteterne negativt med 15-20 mio. kr. samt med en nedskrivning af aktiver i Substy med 10 mio. kr.

Investeringen i streamingtjenesten Chapter, som blev beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 4 af 29. maj 2020, forventes i 2020 at påvirke driftsresultatet negativt med 15-20 mio. kr.

Gyldendal-gruppen har i de senere år investeret tungt i digitale produkter og tilhørende produktions-, salgs- og leverancesystemer, herunder til relancering af Gyldendals Bogklubber og udvikling af Studybox. Det betyder på kort sigt stigende afskrivninger og markedsføringsudgifter, der som ventet påvirker resultatet i 2020.

Samlet forventes i 2020 således et driftsresultat (EBIT) tæt på nul med en usikkerhedsmargin på +/- 10 mio. kr.:


Forklaring af estimeret EBIT for 2020 Mio. kr.
Realiseret EBIT i 2019 22
Lancering af digitale tjenester, herunder Gyldendals Bogklubber og Studybox -15 - 20
Underliggende driftsforbedringer og omkostningsreduktioner 35 - 40
Investeringer i streamingtjenesten Chapter -15 - 20
Negativ effekt på mentor-aktiviteterne af Covid-19 situationen -15 - 20
Nedskrivning af aktiver i Substy pga. Covid-19 situationen -10
Estimeret EBIT for 2020 -10 - 10


Det er en central forudsætning for de ovenstående forventninger til den finansielle udvikling i 2020, at der i løbet af andet halvår ikke indføres omfattende nedlukninger af det danske samfund, herunder af detailhandelen, eller indføres betydelige begrænsninger for virksomheder, uddannelsesinstitutioner eller borgerne generelt.


København, den 25. august 2020
GYLDENDAL A/S

For yderligere information:
Morten Hesseldahl, adm. direktør
Telefon 3375 5555 / 2424 1669

Vedhæftet fil

Gyldendal - Halvårsrapport 2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

17:45 Europa/lukning: Mindre stigninger med britisk finanshus i front
17:37 Mærsk-rival leverer første kvartalsunderskud i fire år efter massivt dyk
17:08 Booking varsler beskeden stigning i bestilte overnatninger - aktie dykker
17:03 Fredagens aktier: C25 haltede efter udlandet - Mærsk sendt ned og Netcompany hacket
17:00 Fredagens obligationer: Rentestigninger blev afløst af fald
16:54 Amerikansk rumfartsselskabs aktie flyver til månen efter vellykket landing
15:41 USA/åbning: Afdæmpede stigninger efter torsdagens fest - Nvidia fortsætter op
15:32 Amerikansk mediagigant bakker over 9 pct. efter skuffende indtjening
15:22 Netcompany-aktie dykker efter bekræftet hackerangreb
15:13 Hackere lækker kildekode og passwords fra Netcompany: Truer den danske stat
15:02 Valuta: Pund tager revanche mod dollar for første gang siden januar
14:33 USA/tendens: Rolig åbning i udsigt efter torsdagens aktiefest
14:27 ECB's Simkus finder plads til en pengepolitisk lempelse til sommer
14:25 ISS får lavere kursmål hos Carnegie
13:52 Effekten fra ECB's renteforhøjelser har ifølge direktionsmedlem toppet
13:24 Greenmobility nedjusterer til 2023: Justeret praksis udskyder indtjening til senere
12:52 Europa/aktier: Europæiske aktier halter efter amerikansk aktiefest
11:53 Genmab får løftet anbefaling til "outperform" fra "market perform" hos BMO
11:51 Aktier/middag: Fortsat mat stemning i C25 - ISS i bunden igen
11:35 Obligationer/middag: Renten fortsætter frem - stærke aktiemarkeder kan få Fed til at tøve