Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2020

Udgivet den 12-11-2020  |  kl. 10:47  |  

De første 9 måneder af 2020 i overskrifter

Resultat før skat på 14,4 mio. kr. for 1. - 3. kvartal 2020 mod 26,6 mio. kr. samme periode sidste år Forrentning af primo egenkapitalen med 12 % p.a. før skat.
 Banken anser resultatet som tilfredsstillende.
 Banken har ikke i 2020 ændret eller suspenderet forventninger til årets resultat. Resultatforventningen er stadig et resultat for året i intervallet 13 - 18 mio. kr.                       

-------------                      

Nettorenter og gebyrer udgør 60,1 mio. kr. mod 61,8 mio. kr. sidste år - et fald på 2,8 %.
 Omkostninger stiger med 2,7 mio. kr. til 42,7 mio. kr. eller 6,7 %.
 Basisindtjeningen falder med 5 mio. kr. i forhold til sidste år, til nu at udgøre 16,2 mio. kr. Det er den næstbedste basisindtjening i bankens historie.
 Kursreguleringer udgør 1,4 mio. kr. mod 8,4 mio. kr. sidste år. Forskellen ligger primært i bankens salg af 75 % af aktierne i Sparinvest i 2019.
 Nedskrivninger udgør 3,2 mio. kr. mod 3,1 mio. kr. sidste år. Der er i 2020 hensat yderligere 8 mio. kr. i ledelsesmæssigt skøn. Det samlede hensatte beløb er nu 9 mio. kr. med baggrund i fortsat usikkerhed om cornakrisens påvirkning.
 Stigning i bankens udlån på 20 mio. kr. (2,5 %) og indlån på 52 mio. kr. (5,6 %).
 Banken har fortsat god tilgang af nye kunder.

                       
                      
                      

Vedhæftet fil

Periodemeddelelse 3. kvartal 2020 Hvidbjerg Bank

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder