Indberetning af insideres handel med FirstFarms A/S' aktier

Udgivet den 15-09-2020  |  kl. 10:17  |  

I henhold til Markedsmisbrugsforordningen art. 19, og i henhold til fuldmagt til at indberette handler for Anders Holger Nørgaard, skal FirstFarms A/S hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med FirstFarms A/S' aktier og tilknyttede værdipapirer:

Navn: Anders Holger Nørgaard
Årsag: Adm. direktør i FirstFarms A/S
Udsteder: FirstFarms A/S
Fondskode: DK0060056166
Betegnelse: Aktier
Transaktion: Salg
Handelsdato: 11.+14. september 2020
Marked: Nasdaq Copenhagen A/S
Antal stk.: 8.048
Kursværdi i DKK: 523.645,40

Med venlig hilsen
FirstFarms A/S

 

For yderligere information:
Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt adm. direktør Anders H. Nørgaard på telefon +45 75 86 87 87.

Om FirstFarms:
FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab, der opkøber og driver landbrug i Østeuropa. Vi udvikler de enkelte landbrug til moderne virksomheder, der leverer mælk, kød og korn af bedste kvalitet til de lokale fødevarevirksomheder. FirstFarms bidrager til, og bifalder, udviklingen mod et mere bæredygtigt landbrug.

                                  

 

Vedhæftet fil

(24) Insideres handel - ANN

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk