Indberetning af insideres handel med konvertible obligationer i FirstFarms A/S

Udgivet den 06-04-2021  |  kl. 13:30  |  

I henhold til Markedsmisbrugsforordningen art. 19, og i henhold til fuldmagt til at indberette handler for Thoraso Holding ApS, skal FirstFarms A/S hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med FirstFarms A/S' aktier og tilknyttede værdipapirer.

Thoraso Holding ApS, nærtstående til bestyrelsesformand Henrik Hougaard, har den 1. april 2021 solgt konvertible obligationer i FirstFarms A/S for nominelt 6.127.118,64 kr. Obligationerne er købt til kurs 100. FirstFarms' aktie har fondskode DK0060056166, obligationerne er ikke noterede.

Der henvises i øvrigt til vedhæftede skema.


Med venlig hilsen
FirstFarms A/SFor yderligere information:
Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt adm. direktør Anders H. Nørgaard på telefon +45 75 86 87 87.

Om FirstFarms:
FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab. Vi driver FirstFarms med ansvar for de omkringliggende samfund, og vi leverer højeste kvalitet, som primært afsættes lokalt. Vi handler på nye muligheder, der skaber værdi for vores investorer og for omverdenen. Vi arbejder hver dag på at skabe en mere bæredygtig virksomhed.

                                  

Vedhæftede filer

(6) Insideres handel obl - HH Obligationer Thoraso 06042021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk