Indberetning af ledelsens transaktioner med ALK-Abelló A/S' B-aktier og tilknyttede værdipapirer

Udgivet den 20-05-2020  |  kl. 15:05  |  


ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF) indberetter hermed følgende transaktioner:

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Carsten Hellmann
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Adm. direktør
b) Første indberetning/ ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn ALK-Abelló A/S
b) LEI 529900SGCREUZCZ7P020
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode
Aktieoptioner

DK0060027142
b) Transaktionens art Erhvervelse (udnyttelse af aktieoptioner / køb af aktier - differenceafregning)

Kursen er fastsat som tildelingskursen plus et årligt tillæg på 2,5% fratrukket udbytteudbetalinger
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er)                       Mængde(r)
    4.986.444 DKK                          5.900
d) Aggregerede oplysninger

- Aggregeret mængde

- Pris
 

  5.900  stk.

  4.986.444  DKK
e) Dato for transaktionen 2020-05-19
f) Sted for transaktionen NASDAQ Copenhagen
1.
Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Carsten Hellmann
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Adm. direktør
b) Første indberetning/ ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn ALK-Abelló A/S
b) LEI 529900SGCREUZCZ7P020
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode
Aktieoptioner


DK0060027142
b) Transaktionens art Afhændelse (udnyttelse af aktieoptioner / salg af aktier - differenceafregning)

Prisen er beregnet på lukkekursen på dagen for udnyttelse
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er)                              Mængde(r)
    10.808.800 DKK                                 5.900
d) Aggregerede oplysninger

- Aggregeret mængde

- Pris
 

  5.900 stk.

10.808.800 DKK
e) Dato for transaktionen 2020-05-19
f) Sted for transaktionen NASDAQ Copenhagen


                                                                                                                    ALK-Abelló A/S


For yderligere oplysninger kontakt venligst
:
Investor Relations: Per Plotnikof, mobil 2261 2525

Vedhæftet fil

FM_08_20DK_20052020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk