Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med ROCKWOOL International A/S aktier

Udgivet den 01-10-2019  |  kl. 09:57  |  

Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL International A/S
Meddelelse nr. 9 - 2019
til Nasdaq Copenhagen

1 oktober 2019

Indberetning af ledende medarbejders og disses nærtståendes transaktioner med ROCKWOOL International A/S aktier

ROCKWOOL International A/S har i henhold til markedsmisbrugsforordningens art. 19 (forordning (EU) nr. 596/2014) modtaget nedenstående indberetninger fra bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med ROCKWOOOL International A/S aktier.

1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn: Thomas Kähler
2 Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel: Bestyrelsesmedlem, Medlem af koncernledelsen, Senior Vice President, Head of Systems Division
b) Første indberetning/ændring: Første indberetning
3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn: ROCKWOOL International A/S
b) LEI-kode: 213800QRC7LNX935OZ09
4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for (i) hver type instrument; (ii) hver type transaktion; (iii) hver dato; og (iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen: A-aktier

    Identifikationskode: DK0010219070

   

b) Transaktionens art: Gavemodtagelse
c) Pris(er) og mængde(r):

Pris(er) Mængde(r)
 1.325 DKK 204.808

d) Aggregerede oplysninger:

Aggregeret mængde: -Pris: -


e) Dato for transaktionen: 2019-09-30
f) Sted for transaktionen: Nasdaq Copenhagen A/S

1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn: Thomas Kähler
2 Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel: Bestyrelsesmedlem, Medlem af koncernledelsen, Senior Vice President, Head of Systems Division
b) Første indberetning/ændring: Første indberetning
3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn: ROCKWOOL International A/S
b) LEI-kode: 213800QRC7LNX935OZ09
4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for (i) hver type instrument; (ii) hver type transaktion; (iii) hver dato; og (iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen: B-aktier

    Identifikationskode: DK0010219153

b) Transaktionens art: Gavemodtagelse
c) Pris(er) og mængde(r):

Pris(er) Mængde(r)
 1.370 DKK 17.192

d) Aggregerede oplysninger:

Aggregeret mængde: -Pris: -


e) Dato for transaktionen: 2019-09-30
f) Sted for transaktionen: Nasdaq Copenhagen A/S

Yderligere information:

Per Palludan
Juridisk Direktør
ROCKWOOL International A/S
+45 46 56 03 00

Vedhæftet fil

SE-2019-09_DA

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder