Indkaldelse og fuldstændig dagsorden til ekstraordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S tirsdag den 9. marts 2021, kl. 10:00 på adressen Oslo Plads 2, 2100 København Ø .

Udgivet den 15-02-2021  |  kl. 14:24  |  

Selskabsmeddelelse nr. 2 / 2021

15. februar 2021

Indkaldelse og fuldstændig dagsorden til ekstraordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S tirsdag den 9. marts 2021, kl. 10:00 på adressen Oslo Plads 2, 2100 København Ø .

Dagsorden:

Præsentation af dirigent
 Beslutning om valg af revisor

Den danske regerings anbefalinger og regler i forbindelse med COVID-19-pandemien, vil naturligvis kunne have konsekvenser for selskabets kommende ekstraordinære generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes i nøje overensstemmelse med den danske regerings anbefalinger og regler, som de måtte være gældende til enhver tid, og selskabet vil tage alle nødvendige skridt for at sikre sundhed og sikkerhed for alle involverede parter.

For at minimere risikoen for smitte med Coronavirus opfordrer selskabet aktionærerne til ikke at møde op personligt til generalforsamlingen. Aktionærer opfordres i stedet til at afgive stemmer ved enten brevstemme eller fuldmagt eller til at deltage digitalt. Alle aktionærer, der tilmelder sig generalforsamlingen vil modtage en digital invitation, hvorefter de kan deltage digitalt i generalforsamlingen.

Fuldstændige forslag

Ad pkt. 2          Beslutning om valg af revisor

Bestyrelsen og revisionsudvalg foreslår genvalg af EY

Bestyrelsen og revisionsudvalget i NewCap Holding A/S, der varetages af den samlede bestyrelse, har i henhold til revisorlovens bestemmelser gennemført en udbudsproces for udvælgelse og indstilling af revisor, herunder i henhold til rotationsbestemmelserne i EU forordning nr. 537/2014 ifølge hvilken denne proces skal gennemføres senest efter 10 år. EY blev første gang valgt som revisor for NewCap Holding A/S koncernen den 21. april 2010 for regnskabsåret 2010, og er genvalgt årligt ved generalforsamlingsbeslutning i en samlet sammenhængende opgaveperiode på 10 år frem til og med regnskabsåret 2019.

Vedtagelseskrav:

Forslag under dagsordenens pkt. 2 kan vedtages med simpel majoritet.      

Dagsordenen, indkaldelsen, de fuldstændige forslag, oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og vil senest 3 uger før generalforsamlingen være tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.newcap.dk. Ovennævnte materiale tilsendes tillige skriftligt til de i selskabets aktiebog noterede aktionær, der har fremsat begæring herom.

Spørgsmål:

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om alle forhold, som er af betydning for forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen. Spørgsmål kan sendes til selskabets adresse, Rådhuspladsen 4, 4., 1550 København V, eller på e-mailadressen: peter.steen.christensen@newcap.dk. I overensstemmelse med selskabets vedtægter er fristen for modtagelse af skriftlige spørgsmål tirsdag den 2. marts 2021.

Kapitalforhold:

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 62.998.551 fordelt på aktier á DKK 0,50, der er registreret i VP Securities A/S, svarende til 125.997.102 stk. aktier á DKK 0,50. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 0,50 én stemme. I henhold til vedtægternes § 14 fastsættes aktionærernes ret til at møde samt til at stemme på selskabets generalforsamling eller afgive brevstemme, jf. vedtægternes § 14.4, i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen, som defineret i vedtægternes § 14.3. Afståelser eller erhvervelser af aktier, der finder sted i perioden mellem registreringsdatoen og generalforsamlingsdatoen, påvirker ikke stemmeretten på generalforsamlingen eller brevstemmeretten til brug for generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er tirsdag den 2. marts 2021 kl. 23:59. På registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af selskabets aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i aktiebogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om aktieerhvervelser, der endnu ikke er indført i aktiebogen, men som er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Adgangskort, brevstemmer og fuldmagt:

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal have et adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen. Adgangskort til generalforsamlingen kan indtil fredag den 5. marts 2021 kl. 23:59 rekvireres via aktionærportalen på selskabets hjemmeside, www.newcap.dk eller ved skriftlig henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, enten på fax +45 45 46 09 98 eller via e-mail på GF@computershare.dk (tilmeldingsblanket kan findes på www.newcap.dk). Efter dette tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort. Aktionærernes eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden for samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen.

Aktionærerne kan - i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen - vælge at afgive brevstemme. Fristen for at afgive brevstemme udløber mandag den 8. marts 2021, kl. 12:00. En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Aktionærer der ønsker at stemme per brev, kan gøre dette via aktionærportalen på selskabets hjemmeside, www.newcap.dk, eller ved skriftlig henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, enten på fax +45 45 46 09 98 eller via e-mail på GF@computershare.dk (brevstemmeblanket kan findes på www.newcap.dk).

For at sikre identifikation skal alle fysiske brevstemmer indeholde oplysninger om VP kontonummer eller navn og adresse på depotejeren. Derudover stilles der ingen formkrav ved stemmeafgivelse per brev.

Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt (fuldmagtsblanket kan findes på www.newcap.dk).

Fuldmagt til bestyrelsen kan afgives via aktionærportalen på selskabets hjemmeside, www.newcap.dk eller ved skriftlig henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, enten på fax +45 45 46 09 98 eller via e-mail på GF@computershare.dk, ved brug af fuldmagtsblanketten på selskabets hjemmeside, www.newcap.dk.  

Fristen for at afgive fuldmagt til selskabets bestyrelse udløber fredag den 5. marts 2021 kl. 23:59.

NewCap Holding A/S
Bestyrelsen

For yderligere information kontakt venligst:

Administrerende direktør

Peter Steen Christensen

Telefon: +45 8816 3000
E-mail: info@newcap.dk

Vedhæftede filer

Selskabsmeddelelse 2 2021 Tilmeldingsblanket EGM Fuldmagts- brevstemmeblanket

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

15:53 USA/åbning: Let nervøsitet frem mod væsetlige rentemarkører
15:37 Danske Bank i længste vinderstime siden oktober 2022
15:14 Royal Unibrew får barberet kursmålet hos Carnegie
15:01 Shipping: Baltic Dry-indekset stiger for 12. dag i træk - højeste niveau siden december
14:42 Jetblue og Spirit Airlines begraver fusionsdrømme efter modstand fra myndigheder
14:39 USA/tendens: Mismodig og afventede åbning afløser rekordslutning i sidst uge
14:34 Jetblue og Spirit Airlines begraver fusionsdrømme efter modstand fra myndigheder
14:05 Tusk opfordrer til EU-sanktioner på import fra Rusland og Belarus
14:03 Amerikansk køreplatform og fastfoodleverandør sendes op af partnerskabsspekulationer
13:59 Schweizisk DSV-konkurrent fortsætter nedtur: Analytikere uddeler eftersmæk
13:56 Valuta: Begrænsede udsving frem mod ugens renteindikatorer
13:18 Nvidia er på podiet blandt verdens mest værdifulde - Saudi Aramco hensat til fjerdepladsen
13:17 Apple idømt milliardbøde af EU for konkurrenceforvridende regler i App Store
13:14 Europa/aktier: Forsigtigt fald frem mod rentemøde i ECB
12:49 Chefstrateg før Super Tuesday: Trump bliver en godt præsident for investorerne
12:25 Aktier/middag: Novo og Zealand på ny rekordjagt i positivt marked - KORR
12:10 Svitzer præsenterer to nye på holdkortet forud for udskillelse fra Mærsk
11:55 Obligationer/middag: Rentestilhed frem mod større makrobegivenheder
11:34 Novos kæmpeopkøb af fyldefabrikker er en gamechanger mener DNB
11:31 Aktier/middag: Novo og Zealand på ny rekordjagt i positivt marked