Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021 i Ørsted A/S

Udgivet den 04-02-2021  |  kl. 13:05  |  

Den ordinære generalforsamling i Ørsted A/S afholdes mandag den 1. marts 2021 kl. 10.00.

På grund af COVID-19-pandemien har bestyrelsen besluttet at afholde generalforsamlingen som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden adgang til fysisk fremmøde.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

godkendelse af årsrapporten for 2020 og anvendelse af overskudvejledende afstemning om vederlagsrapport for 2020beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionenforslag fra bestyrelsen (ændring af vederlagspolitikken og nyt punkt 16 i selskabets vedtægter)valg af og honorar til bestyrelsesmedlemmervalg af revisor.

Dagsordenen er beskrevet nærmere i vedlagte indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen har besluttet at indstille Henrik Poulsen og Julia King, Baronesse Brown af Cambridge, som nye medlemmer af bestyrelsen.

Om indstillingen af Henrik Poulsen og Julia King siger Thomas Thune Andersen, bestyrelsesformand i Ørsted A/S:

"Vi har indstillet to meget stærke kandidater til bestyrelsen. Julia King har en omfattende international baggrund inden for ingeniørvidenskab i både industrien og den akademiske verden, herunder fra Rolls-Royce plc, University of Cambridge og Imperial College. Hun har indgående viden om vedvarende energi og det politiske perspektiv, bl.a. fra sine hverv som medlem af den britiske Committee on Climate Change og bestyrelsesmedlem i Green Investment Bank.

Henrik Poulsen har unik virksomheds- og brancheerfaring fra sin tidligere rolle som administrerende direktør for Ørsted, og det er bestyrelsens vurdering, at valget af Henrik Poulsen til bestyrelsen vil sikre, at virksomheden fortsat vil kunne trække på hans vision, kompetencer og brancheerfaring, ligesom det vil sikre god kontinuitet i selskabets ledelse. Jeg ser frem til at byde dem velkommen."

Oplysninger om de opstillede kandidaters øvrige ledelseshverv, uafhængighed, erfaring og særlige kompetencer indgår i denne generalforsamlingsindkaldelse.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Carsten Birkeland Kjær
99 55 77 65
cabkj@orsted.dk

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights' Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.179 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftede filer

Indkaldelse til Ørsteds generalforsamling 2021_Koncernmeddelelse OGF 2021 Indkaldelse

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk