Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Tryg A/S

Udgivet den 21-02-2024  |  kl. 11:00  |  

 

Tryg A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 21. marts 2024 kl. 15:00. Generalforsamlingen vil blive afholdt på Selskabets hovedkontor, Klausdalsbrovej 601, Ballerup.


Dagsordenen er følgende:


1) Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

2) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion

3) Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

4) Vejledende afstemning om aflønningsrapport for 2023

5) Godkendelse af bestyrelseshonorar for 2024

6) Forslag fra bestyrelsen

a) Beslutning om kapitalnedsættelse

b) Nedsættelse og forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til udvidelse af aktiekapitalen, jf. vedtægternes § 8 og § 9

c) Nedsættelse og fornyelse af den eksisterende bemyndigelse til opkøb af egne aktier

d) Tilpasning af bestemmelse om skadesløsholdelse

e) Godkendelse af lønpolitik

7) Valg af medlemmer til bestyrelsen

8) Valg af revisor og bæredygtighedsrevisor

9) Bemyndigelse til dirigenten

10) Eventuelt

 

For yderligere detaljer, se den vedhæftede indkaldelse.

Vedhæftet fil

10_Tryg AS AGM 2024 - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk